"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Advanced Quantitative Social Research Methods, 7,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Advanced Quantitative Social Research Methods

Denna kursplan gäller: 2006-12-04 och tillsvidare

Kurskod: 2SO027

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-06-11

Behörighetskrav

60 ECTS-credits in Sociology or equivalent or a basic knowledge in social research metods corresponding to 15 ECTS-credits.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.