"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapi, vetenskaplig metod, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-03-11

Engelskt namn: Occupational Therapy, Science and Research Method

Denna kursplan gäller: 2007-08-13 och tillsvidare

Kurskod: 3AT003

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2021-03-01

Behörighetskrav

Univ: Kandidatexamen i arbetsterapi eller arbetsterapeutexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen alternativt arbetsterapeutexamen 150 hp med påbyggnadsutbildning i arbetsterapi, 30 hp, eller motsvarande.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.