Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapi, självständigt arbete, 30 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-03-11

Engelskt namn: Occupational Therapy, Master´s Thesis

Denna kursplan gäller: 2007-08-13 och tillsvidare

Kurskod: 3AT004

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2015-03-05

Behörighetskrav

Univ: Kandidatexamen i arbetsterapi eller arbetsterapeutexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen alternativt arbetsterapeutexamen 150 hp med påbyggnadsutbildning i arbetsterapi, 30 hp, eller motsvarande. Vidare krävs kurs i Arbetsterapi, vetenskaplig metod 15 hp på avancerad nivå.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.