Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsterapeuten som professionell handledare, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-03-11

Engelskt namn: The Occupational Therapist as a Professional Supervisor

Denna kursplan gäller: 2007-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 3AT013

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2011-03-03

Behörighetskrav

Univ: Kandidatexamen i arbetsterapi eller arbetsterapeutexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen alternativt arbetsterapeutexamen 150 hp med påbyggnadsutbildning i arbetsterapi, 30 hp, eller motsvarande. Vidare krävs Yrkesmässig handledning 7,5 hp, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska). Undantag kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.