"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Topografisk anatomi med inriktning mot operationssjukvård, 9 hp

Engelskt namn: Topographical Anatomy for Nurses Theatre Care

Denna kursplan gäller: 2019-07-22 och tillsvidare

Kurskod: 3BM032

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen behandlar människokroppens topografiska anatomi. Följande områden ingår:

  • rörelseapparaten
  • centrala och perifera nervsystemet
  • hals och huvud
  • brösthåla och buk
  • bäcken

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskaper om:

  • kroppens strukturer och organ samt deras projektion på kroppsytan
  • strukturernas/organens topografiska relation inom specifika operationsområden
  • könsskillnader i topografisk anatomi

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare av kunskap för att utveckla den egna kompentensen inom området

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomster på studieorten. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och förståelse för topografisk anatomis betydelse i yrkesfunktionen. Arbetsformerna kan variera mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, föreläsningar och praktiska övningar.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras individuellt i form av en individuell skriftlig salstentamen.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att examinationen är godkänd.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3BM032 överlappar helt med innehållet i 3BM028
-Kursen 3BM032 ersätter kursen 3BM028

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 30

För all litteratur gäller senaste upplaga.

Clinical anatomy [Elektronisk resurs : applied anatomy for students and junior doctors
Ellis Harold, Mahadevan Vishy
13th ed. : Chichester, West Sussex, UK : Wiley-Blackwell : 2013. : 1 online resource (xii, 477 p.) :
ISBN: 9781299804357 (MIL electronic bk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, kompletterande material och övningsmaterial enligt lärarens anvisningar tillkommer.