"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Allmän och oral medicin för tandläkare, 15 hp

Engelskt namn: Somatic medicine for dentists

Denna kursplan gäller: 2010-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 3OT118

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: programrådet för odontologiska utbildningar, 2010-02-08

Innehåll

Internmedicinsk fördjupning med tonvikt på de tillstånd som kan manifestera sig i munhålan och som kan påverka behandling i munhåla, käkar och ansikte. Fysikalisk undersökningsmetodik; puls, blodtryck, hjärt- och lungauskultationer, neurologiskt status, tolkning av EKG och andra fysiologiska undersökningar. Laboratoriemedicin Behandling med antikoagulantia, bisfosfonater och dess konsekvenser för behandling i munhåla. Sedering inom tandvården; vid tandvårdsrädsla och där medicinsk indikation föreligger. Metoder, preparatval och övervakningsrutiner. Slemhinnediagnostik

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande inneha grundläggande kunskaper för att kunna diagnosticera sådana tillstånd där vederbörlig hänsyn behöver tas för att undvika att komplikationer samt kunna behandla medicinskt komprometterade patienter avseende deras tandvårdsbehov. Den studerande skall uppnå en ökad kunskap för de olika medicinska tillstånd som kräver förbehandlingar för att undvika komplikationer vid behandling i munhålan. Den studerande skall uppnå förståelse för hur olika medicinska behandlingar kan interagera och interferera med behandling i munhålan.

Behörighetskrav

Tandläkarexamen krävs.

Examination

För godkänd kurs krävs: Skriftlig examination, redovisning av litteraturuppgifter. Deltagande i obligatoriska moment. Betygsskalan består av betygen Underkänd och Godkänd. Student har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Antalet tentamenstillfällen är begränsat till fem. För mer information, se utbildningsplanen. TILLGODORÄKNANDE Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet (helt eller delvis) kan godtas för tillgodoräknande ankommer på fakultetsnämnden eller det organ som fått nämndens delegation. Prövning sker i samråd med kursansvarig. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.