Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad fördjupningskurs i virologi, 15 hp

Engelskt namn: Applicational advanced course in virology

Denna kursplan gäller: 2008-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 3VI008

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för klinisk mikrobiologi

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2007-11-27

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs minst 5 genomgångna terminer på molekylärbiologi-, biomedicin-, biolog-, läkar- eller tandläkarprogrammet, Biomedicinska analytikerprogrammet eller civilingenjörsprogrammen i teknisk biologi eller bioteknik och genomik eller motsvarande. För tillträde till denna kurs krävs genomgången fördjupningskurs i virologi 15 hp.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.