Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitektur - reflektion, utforskning, gestaltning II, 30 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Architecture - refection, research, design II

Denna kursplan gäller: 2017-12-11 och tillsvidare

Kurskod: 5AR701

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-15

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.