"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analog elektronik II, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2022-02-14

Engelskt namn: Analog Circuits II

Denna kursplan gäller: 2014-09-01 och tillsvidare

Kurskod: 5EL211

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-02-14

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Analog elektronik I, 7.5 hp (5EL026) eller motsvarande kunskaper.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.