"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Allmän arbetsmiljökunskap, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-08-09

Engelskt namn: General occupational health and safety aspects

Denna kursplan gäller: 2012-09-17 och tillsvidare

Kurskod: 5KE137

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-08-09

Innehåll

Kursen behandlar grunderna i arbetsmiljö vad avser arbetsmiljörätt, arbetsmiljölagstiftning och systematiskt arbetsmiljöarbete. Vidare kommer organisation av arbetsmiljöarbete, psykosocial arbetsmiljöm och riskfaktorer för ohälsa att behandlas.
Inom området arbetsmiljöekonomi kommer bl.a. skillnader mellan ett samhällsekonomiskt respektive ett företags- eller organisationsekonomiskt perspektiv samtekonomiska konsekvenserna av dåliga arbetsmiljöförhållanden och ökad lönsamhet genom förbättrad arbetsmiljö att ingå.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.