"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analysens grunder, 7,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Principles of Mathematical Analysis

Denna kursplan gäller: 2009-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 5MA004

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-05-04

Behörighetskrav

Univ: Envariabelanalys 2 eller motsvarande.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.