Hoppa direkt till innehållet
printicon

Idag finns många barn med flerspråkighet

- Kommunikation är väldigt viktigt för människor och ge möjlighet till kommunikation är grundläggande i mitt arbete. Det finns även en demokratisk aspekt, språket är avgörande för att du ska kunna ta del av samhället. Elin Jälmbrandt tog examen från Logopedprogrammet 2005. Nu arbetar hon som logoped inom Umeå kommun på ”Kompetenscentrum tal och språk”.

Varför valde du Logopedprogrammet vid Umeå universitet?
– När jag skulle söka mig till en utbildning bodde jag på Island och hade ett litet barn att ta hand om. Jag behövde en utbildning där det fanns bra möjligheter till ett arbete. På den tiden var logoped ett säkert kort. En annan anledning var att jag behövde komma tillbaka till mitt sociala nätverk för att klara av en utbildning när jag hade barn.

Hur hittade du utbildningen?
– Jag kollade i en utbildningskatalog och tyckte att logopedutbildningen var attraktiv i sin utformning över vilka ämnen man läser. Det tvärvetenskapliga i utbildningen kändes intressant. Men jag hade inte så stor koll på vad man jobbade med efter utbildningen utan tyckte att den verkade rolig och intressant.

Vad var det bästa med Logopedprogrammet?
– En av styrkorna med utbildningen var att vi hade flera praktikperioder, och att vi på så vis fick träffa många logopeder på olika arbetsplatser och i olika städer.

Vad har du för arbetsuppgifter idag?
– Uppdraget är framförallt arbete med lärare, pedagoger och rektorer i kommunen. Jag träffar inte individer och har en traditionell språkbehandling som vi logopeder oftast gör. Vi utbildar och handleder lärare hur de ska ge undervisningen på ett tillgängligt sätt för barn och elever med språksvårigheter. Vi arbetar mycket med föreläsningar och kompetensutveckling för lärare.

– En del av min tjänst är lagd på gymnasieskolor runt om i Umeå. Den största delen handlar om utredningar av läs- och skrivförmåga direkt med eleven. När det är klart återkopplar jag till lärarna hur de kan stötta eleverna i inlärningen utifrån vad resultatet av utredningen visar. Uppdraget är inte att plocka ut eleverna ur klassen, utan inkludera dem och kunna ge en undervisning som är tillgänglig för alla.
– Som det ser ut just nu blir det ett vidare perspektiv eftersom det finns många fler barn med flerspråkighet och som kanske har svenska som ett nytt språk. Och då finns ett behov att få möjligheten att få språket tillrättalagt, anpassat och att vi tydliggör undervisningen språkoberoende utifrån de behoven också. Det blir en breddning av arbetsuppgifterna som är positiv.

Varför är ditt arbete viktigt?
– Kommunikation är väldigt viktigt för människor och att ge möjlighet till kommunikation är det grundläggande i mitt arbete. Det finns även en demokratisk aspekt – språket är avgörande för att man ska kunna ta del av samhället.

Tre snabba

Vad gör du en ledig dag?
– Jag umgås med min familj.

Vad lyssnar du helst på?
– Ljudbok.

Om du får beskriva Umeå med ett ord, vad blir det då?

– Solidaritet.

Namn
Elin Jälmbrandt
Varifrån kommer du?
Umeå