Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masterprogram i genusvetenskap

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2020

Programmet förbereder dig för ett arbetsliv där avancerad kunskap och kritiska perspektiv på områden som jämställdhet, sociala normer, makt och likabehandling efterfrågas. Programmet har en stark tvärvetenskaplig profil där du som student får perspektiv på genus, etnicitet, sexualitet och klass från olika discipliner. Genom våra kurser får du förmågan att problematisera en rad samhällsutmaningar såsom globalisering, migrationsrörelser, sociala skillnader och bristande respekt för olikheter.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Programmet kan läsas i ett år mot en magisterexamen eller i två år mot en masterexamen. Du kan påbörja studierna utan att i förväg bestämt om du vill läsa ett eller två år, eftersom termin 1 ges gemensamt för båda typer av examen.

Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier och föreläsningar. Studierna kännetecknas av en hög grad av självständighet, aktivt kunskapssökande, och kritisk analys utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Ett internationellt perspektiv kommer att genomsyra alla delar av utbildningen. En stor del av kurserna inom programmet ges därmed på engelska medan enstaka kurser ges på svenska.

Har du redan en kandidatexamen och är intresserad av frågor rörande genus?

Då kan masterprogrammet i genusvetenskap vara någonting för dig! Programmet har ett öppet behörighetskrav, där en kandidatexamen ger dig behörighet att läsa genusvetenskap på avancerad nivå, dvs. du som inte tidigare läst genusvetenskap är också behörig. Programmet ger dig därför en unik möjlighet att profilera din utbildning och skaffa en spetskompetens inom ett område som blir allt mer efterfrågat.

Programöversikt

Programöversikt - magisterexamen (med möjlighet till fortsatta studier mot masterexamen)

Termin 1
Genus, kön, kropp – teorier och debatt 15 hp
Feministisk teori och intersektionell analys 15 hp

Termin 2
Feministiska kulturstudier 7,5 hp
Etik, kön och kunskap 7,5 hp
Magisteruppsats 15 hp

Programöversikt - masterexamen

Termin 1
Genus, kön, kropp – teorier och debatt 15 hp
Feministisk teori och intersektionell analys 15 hp

Termin 2
Feministiska kulturstudier 7,5 hp
Etik, kön och kunskap 7,5 hp
Kritiska perspektiv på nordiska jämställdheter 15 hp

Termin 3
Valfria/valbara kurser 30 hp

Termin 4
Självständigt arbete (masteruppsats) i genusvetenskap 30 hp

Alternativt för den som skrivit magisteruppsats:
Självständigt arbete (masteruppsats) i genusvetenskap 15 hp
Kritiska perspektiv på nordiska jämställdheter 15 hp

Efter utbildningen

Genusstudier är meriterande inom arbetsområden som rör jämställdhetsfrågor, homo-/bi och trans-frågor, mångfaldsfrågor, sexualitetsfrågor samt arbete mot sexualiserat våld. Under programmets fyra terminer får du möjlighet att profilera din utbildning genom ett antal valbara kurser. Beroende på vilka kombinationer av kurser du väljer kan din masterexamen exempelvis ligga till grund både för yrkesverksamhet inom fält som rör jämställdhetsfrågor och likabehandling i vid mening, exempelvis arbete inom kultursektorn, offentlig förvaltning, media, undervisningssektorn, olika organisationer, konsultföretag etc., eller för en forskarutbildning i genusvetenskap.

Variationen när det gäller ämneskombinationer är stor och tack vare detta ökar även antalet möjliga yrkesområden. Om du vill höra mer om de valbara kurserna, vänligen kontakta oss via kontaktformuläret nedan.

Examen

Filosofie magisterexamen, Huvudområde: genusvetenskap.
Filosofie masterexamen Huvudområde: genusvetenskap.

Anmälan och behörighet

Masterprogram i genusvetenskap, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

För att antas till programmet krävs kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs En A/5 samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-P2064

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för programmet är:
Linda Sandberg, Johanna Overud, bitr. föreståndare/studierektor