Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogram i Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier

  • Antal högskolepoäng 120 hp

Programmet riktar sig till dig som söker fördjupade kunskaper i det skandinaviska områdets språk, kultur, litteratur, samhälle och historia. Ett nordligt perspektiv löper genom utbildningen och innehåller kurser om det flerspråkiga och mångkulturella Nordskandinavien samt områdets koloniala historia i ett djupt tidsperspektiv. Programmet ger en grund för forskarstudier, och förbereder studenten för ett arbetsliv i eller utanför Skandinavien.

Se videon om masterprogrammet i skandinavistik med inriktning mot nordliga studier

Under utbildningen

Programmet ger en fördjupad bild av det skandinaviska området ur olika historiska och nutida perspektiv. Även om hela det skandinaviska området inkluderas ligger tyngdpunkten på de nordliga områdena.

Breda kultur- och samhällsområden belyses utifrån olika humanistiska och samhällsvetenskapliga infallsvinklar. Denna uppläggning ger studenterna kunskap om förändringsprocesser över tid. Därvid belyses såväl de nordiska språken som språken i Norden, inte minst minoritetsspråken. Historisk utveckling och nutida utvecklingstendenser beskrivs, där politiska, sociala och idémässiga perspektiv anläggs.

Programmet ges på svenska och riktar sig till svenska och internationella studenter med filosofie kandidatexamen i Skandinavistik eller motsvarande utbildning med inriktning mot studiet av något av de nordiska språken (svenska, norska el. danska) och kulturen.

  Programmets första termin omfattar två obligatoriska kurser om vardera 7,5 hp: ”Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier – diakrona perspektiv”  eller ”Skandinavistik med inriktning mot nordliga studier – synkrona perspektiv” samt ”Immateriella kulturarv på nordliga områden” eller ”Språken i Norden”. Därutöver läses valbar(a) kurs(er) om 15 hp inom något/några av huvudområdena skandinavistik, svenska/nordiska språk, litteraturvetenskap, samiska studier, historia, idéhistoria, religionsvetenskap, etnologi eller konstvetenskap

Programmets andra termin omfattar en obligatorisk kurs om 15 hp: ”Examensarbete för filosofie magisterexamen i skandinavistik”. Därutöver läses valbar(a) kurs(er) om 15 hp inom något/några av huvudområdena skandinavistik, svenska/nordiska språk, litteraturvetenskap, samiska studier, historia, idéhistoria, religionsvetenskap, etnologi eller konstvetenskap.

Innehållet på programmets tredje termin motsvarar första terminens innehåll, och innehållet på programmets fjärde termin motsvarar andra terminens innehåll, men kurserna alternerar mellan åren (se de fyra kurser som nämns ovan). På programmets fjärde termin är examensarbetskursen är inriktad mot masterexamen.   


 

Efter utbildningen

Masterprogrammet i skandinavistik med inriktning mot nordliga studier ger en bra grund för ett arbetsliv både i och utanför Skandinavien. Programmet ger också behörighet till forskarstudier och vetenskapligt arbete inom skandinavistik och nordliga studier
Programmet ger en god grund att söka en mängd olika jobb inom kultursektorn. Inom många områden efterfrågas avancerad kunskap om och kritiska perspektiv rörande det skandinaviska området, vare sig det gäller journalistik, kulturturism eller administration och offentlig förvaltning. Tänkbara arbetsplatser är även olika kulturinstitutioner, som muséer och andra institutioner som sysslar med kulturminnesvård.

Examen

Inom programmet finns två examensutgångar: filosofie magisterexamen efter ett års studier (60 hp) eller filosofie masterexamen efter två års studier (60 hp).

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Susanne Haugen