"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Simon forskar fram framtidsteknik med användarfokus

I sitt examensarbete utvecklade Simon Linge idén till en sjukhusrobot som pilar runt och fyller på plasthandskar och andra hygienartiklar, så att sköterskorna kan ägna mer tid åt patienterna. Exjobbet gjordes i samarbete med ABB, där Simon nu jobbar på en av koncernens forskningsavdelningar.

– Vi forskar om hur man kan utveckla nya system och produkter baserat på användarbehov, berättar han. Det vi jobbar på är inte produkter och tjänster som kommer ut på marknaden i morgon, vi blickar mot framtiden och har alltid ett långsiktigt perspektiv.

ABB är en stor, internationell koncern och tillverkar bland annat robotar, processhanteringssystem, motorer, regler- och kontrollsystem. Exakt vilka slags produkter, system och tjänster som Simon Linge arbetar med får han inte berätta, det är företagshemligheter.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Att jag får försöka komma på hur man kan göra världen bättre genom att hjälpa människor med hjälp av teknik. Och att jag får göra det i ett väldigt härligt team i ett företag som jobbar med väldigt intressanta teknologier och stora frågor.

Robotprojekt i sjukhusmiljö

Det som ledde Simon till jobbet direkt efter examen var ett robotprojekt. Som examensarbete på masterprogrammet i avancerad produktdesign utvecklade Simon ett koncept för en sjukhusrobot. Projektet gjordes i samarbete med ABB, Norrlands universitetssjukhus och Karolinska universitetssjukhuset.

– Jag fick möjligheten att gå in i sjukhusmiljön och skugga sköterskor på sju olika avdelningar och intervjua dem om deras arbete, för att lära mig vilka problem de möter i sin vardag. Arbetssättet bygger på en metodologi där man utgår från användarens behov, vilka problem som människor möter, och sedan försöker designa produkter och tjänster som faktiskt hjälper dem.

Vårdpersonal bjöds också in till workshops på Designhögskolan. Tillsammans med dem bestämde sig Simon för att designa en lösning på en basal, rutinartad arbetsuppgift, att fylla på handsprit, förkläden och andra hygienartiklar som enligt Socialstyrelsens krav måste finnas på alla patientrum för att kunna upprätthålla god hygien i vården.

– Det är uppgifter som i dag främst faller på undersköterskorna, underbara människor med massor av empati och medicinsk kompetens som brinner för att hjälpa människor. Men, mycket av deras kompetens kommer inte till användning utan går åt till väldigt basala saker. Jag identifierade ett scenario där en robot kan komma in och avlasta så att man kan låta sköterskorna engagera sig med patienterna. Empati är en viktig kompetens. En robot kan inte uttrycka empati, dock kan den avlasta människor i många moment som distraherar oss från att engagera oss med varandra.

Läs mer om Simons examensprojekt

Det Simon designade var ett koncept, inte en färdig fungerande robot. Det kommer förmodligen att dröja länge innan vårdrobotar av det slag han skissat på surrar runt i sjukhuskorridorerna och utför praktiska sysslor som att fylla på mediciner, torka golv och hjälpa till vid tunga lyft, tror han. Men, själv tror han mer på en utveckling där robotar utför rutinartade uppgifter, snarare än på sociala robotar, till exempel som sällskap till äldre. Varför ska robotar göra det människor gör bättre, resonerar han.

Metodik för produktutveckling

Hur tycker du att dina studier förberett dig för ditt jobb på ABB?
– Studierna har förberett mig alldeles utmärkt. Det är två saker jag främst fått med mig, yrkesmannaskicklighet inom industridesign och metodik för att utveckla produkter med användarfokus.

Gick du kandidatprogrammet i industridesign i Umeå också?
- Nej, jag läste min kandidat på industridesignprogrammet vid Lunds tekniska högskola. Jag började plugga till civilingenjör, men hoppade av efter några veckor och valde industridesign i stället. Det var en väldigt bred utbildning, det var fokus på material, mekanik och sådana ingenjörskunskaper men också mycket konstnärsfokus med bland annat kroki, målning och semiotik (läran om tecken och symboler).

Kom du dit direkt från gymnasiet?
– Nej, jag hade gjort lite andra saker tidigare, bland annat jobbade jag ett år vid produktionslinan på Volvo i Olofström. Ironiskt nog jobbade jag bredvid ABB-robotar, så jag har liksom gått hela cirkeln runt till att nu jobba med forskning på ABB.

Hur kommer du att minnas din studietid i Umeå?
– Den var intensiv och hemskt rolig! Jag lärde mig extremt mycket, träffade härliga människor och utvecklades väldigt mycket både som designer och privatperson. Jag märker också skillnad i hur jag tänker före jag började plugga i Umeå och efter. Utbildningen i Umeå är väldigt nära verkligheten, man jobbar i samarbete med företag, träffar deras designers och chefer, åker ut och gör användarstudier med faktiska fall. Vi jobbade till exempel med Atlas Copco och gjorde hydrauliska verktyg, med Polisen kring en infraröd 3D-scanner, med Umeå Energi i ett energilagringsprojekt och med Norrlands universitetssjukhus om en hygiensk vattenkran. Vi fick verkligen jobba med riktiga saker som spelar roll!

Läs mer om masterprogrammet i avancerad produktdesign

FAKTA Simon Linge

Ålder: 29 år.
Kommer från: djupet av Småland.
Bor: Västerås.
Utbildning: masterprogrammet i avancerad produktdesign, Designhögskolan, Umeå universitet, tog examen 2019.
Jobb: Industrial Designer and User Experience Researcher vid ABB Corporate Research i Västerås.
Gör på fritiden: Klättrar, cyklar och lite annat.
Mig själv med 3 ord: Klurande, Nyfiken. Lagom envis.
Umeå med 3 ord: Välkomnande. Vackert. Drivet.
Det gör jag om 10 år: Utvecklar fortfarande spännande produkter.

Intervju: Anna-Lena Lindskog

Publicerad: 2020-01-20