Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Det behövs inga ord – alla har fokus på sitt

”Det bästa med jobbet är nog när allt bara flyter - det behövs inga ord, alla vet vad de ska göra”. Niklas Ohlsson vidareutbildar sig till ambulanssjuksköterska, det har länge varit hans mål.

Niklas hade målet klart för sig redan när han jobbade som undersköterska på akuten i hemstaden Kristianstad. När han pluggade till sjuksköterska ville han egentligen specialisera sig direkt.

- Men det var nyttigt att arbeta lite innan, en nyttig erfarenhet, säger han så här efteråt.

Som nyutexaminerad packade han väskan och drog norrut, till Umeå. Han fick jobb på ambulansstationen och där kom han att stortrivas med det omväxlande jobbet, den varierande intensiteten och den fina sammanhållningen kollegor emellan.

Ingen dag är den andra lik

Kamratskapet och variationen är betydelsefullt för Niklas.

- Man vet aldrig vad som kommer att hända under ett arbetspass. Våra uppdrag är i olika grad akuta, och rör allt från livets början till livets slut. Ju sämre personen mår, desto snabbare åtgärder, säger Niklas. Men alla vet vad som ska göras, det behövs inga ord.

Ofta går de som jobbar ihop igenom arbetsfördelningen vid arbetspassets start. När de kommer till den som är sjuk eller skadad, råder inga funderingar kring vem som gör vad.

Under utbildningen tränar de på att möta olika situationer, inte minst de svåra då det handlar om att göra snabba bedömningar och snabbt sätta in behandlingar.

- Alla intryck, de tar man sedan. Man har bara fokus för patienten och att göra rätt saker. Vi förmedlar alltid lugn till patienten och närstående och vi stressar aldrig upp oss. Efter svåra fall pratar vi med varandra direkt efteråt, det är så fin sammanhållning här på ambulansstationen och man får hjälp när det behövs.

Katastrofer och större händelser

Under vidareutbildningen tränar man också på större händelser och katastrofer.

- På Sandö hade vi katastrofövningar där vi övade på att ta hand om många patienter med begränsade resurser vid exempelvis bränder, upplopp eller bussolyckor. Övningarna är till för att vi ska utveckla de ledningsroller vi har vid skadehändelser och att träna på samarbetet med polisen och räddningstjänsten. Övningarna var väldigt givande och förberedde oss bra inför de olyckor vi åker på, även om de vanligtvis är mindre och att vi har bättre med resurser.

Variationen kan också handla om att samarbeta med andra och i olika situationer. Personalen inom ambulanssjukvården deltar exempelvis i landstingets katastrofövningar tillsammans med polis och räddningstjänst. I det mer vanliga vardagsarbetet samarbetar de ofta med yrkesgrupper som hemtjänsten och blåljuspersonal.

- Vi samarbetar också med sjöfartsverket i de fall deras SAR-helikopter behöver medicinsk assistans. Då tar ambulanssjuksköterskan med sig en läkemedelsväska till flygplatsen i Umeå och flyger ut med helikoptern till den nödställde. Arbetsområdet är då hela norra Sverige.

- Ambulanspersonal kan också be att få assistans av helikoptern om de ska ta sig till svårtillgängliga platser eller behöver snabb transport när landstingets egen helikopter är upptagen på annat håll. Landstingets helikopter är bemannad med en anestesiläkare och en anestesi- eller IVA-sjuksköterska.

Namn
Niklas Ohlsson
Varifrån kommer du?
Kristianstad
Var bor du?
På Tomtebo i Umeå, tillsammans med flickvän och två katter
Fritidsintressen
Cykling på landsväg - gärna utomlands - och att paddla kajak.