Till umu.se
Master's programme in Robotics and Control Anmäl dig här

Masterprogrammet i robotik och reglerteknik, 120 hp

Om programmet

Masterprogrammet i robotik och reglerteknik vid Umeå universitet ges på engelska och är helt anpassad till Bologna-strukturen för högre utbildning i Europa. Det är tvärvetenskapligt med kurser som omfattar viktiga delar inom robotteknik. Till exempel, autonoma system, utomhusrobotik, artificiell intelligens, datorseende, mobila robotar, inbyggda system och reglerteknik. Föreläsningar, laborationer, projektarbeten och inlämningsuppgifter är kopplade till pågående forskning vid universitetet.

Programtyp: Påbyggnadsprogram
Examen: Masterexamen Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

På masterprogrammet i robotik och reglerteknik bedrivs undervisningen genom föreläsningar, gruppövningar, seminarier, laborationer, inlämningsuppgifter och projektarbeten. Programmet består av kurser från institutionen för Datavetenskap och institutionen för Tillämpad fysik och elektronik. Många kurser består till stor del av laborationer för att ge erfarenhet av toppmodern programvara och hårdvara. Studiefokus kan läggas på artificiell intelligens eller reglerteknik inom robotteknik, beroende på elevens intressen. Det är också möjligt att välja kurser efter eget intresse och låta dem ingå i examen.

Vanligtvis studeras två kurser parallellt under en period, som är en halv termin. Varje studieperiod avslutas med en tentamensperiod. För varje kurs ges tre skriftliga provtillfällen per år. I programmet ingår också ett examensarbete om 30 ECTS, som försvaras muntligt och dokumenteras i form av en skriftlig examensrapport.

Det här kan du jobba med

Med en masterexamen i robotik och reglerteknik kan du arbeta inom forskning och utveckling av ny avancerad teknik. Det kan exempelvis vara nästa generationens transportfordon, automatisering av byggmaskiner och anläggningsmaskiner, effektivisering av gruvmaskiner, processtyrning i fabriker, produkter med datorseende, simuleringsmjukvara, avancerade sensorsystem, intelligenta autonoma och obemannade farkoster, och bärbara system.

Det finns ett växande behov av kvalificerade ingenjörer som kan utveckla, designa, bygga och underhålla komplexa, automatiserade, och intelligenta system i dag och i framtiden. En masterexamen i robotik och reglerteknik berättigar också till forskarstudier och öppnar möjligheterna för en akademisk karriär inom området.

Läs mer om anmälan och behörighet


2016-03-04

Kontaktinformation

Department of Applied Physics and Electronics

Webbsida

Kontaktperson:
Sven Rönnbäck, Programme Co-ordinator

Tel: +46(0)90-786 53 42

Kontaktformulär