"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i artificiell intelligens

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

I dagens dynamiska landskap är artificiell intelligens, AI, inte bara ett modeord; det är en drivkraft bakom banbrytande innovationer. Eftersom AI genomsyrar alla aspekter av våra liv, från hälso- och sjukvård till finans, blir det också av största vikt att förstå dess etiska implikationer.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.
Möt Anais – masterstudent i AI

Campus nära naturen, forskande lärare och trevlig studiemiljö. Möt masterstudenten Anais De Graaf som berättar hur det är att studera artificiell intelligens vid Umeå universitet.

Under utbildningen

Masterprogrammet i artificiell intelligens utrustar dig med de grundläggande kunskaperna och praktiska färdigheterna för att navigera i detta transformativa informationsteknologifält:

1. Grundläggande förståelse: Fördjupa dig i kärnprinciperna för AI, utforska dess kapacitet, begränsningar och samhällspåverkan.

2. Designa och bygga: Lär dig hur du kan skapa robusta AI-system som tar hänsyn till etiska aspekter. Du kommer att vara redo att utveckla lösningar som stärker användare samtidigt som oavsiktliga konsekvenser minimeras

3. Ansvarsfull tillämpning: Få insikter om ansvarsfull implementering av AI. Förstå vikten av transparens, rättvisa och integritet i AI-system.

Följ med oss på denna spännande resa mot att forma en framtid där AI tjänar mänskligheten etiskt och ansvarsfullt.

Sveriges främsta masterprogram i AI med fokus på etiska aspekter

Läs mer om programmet och den forskning som bedrivs på institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Program med fokus på tillförlitlig AI

Detta är det första masterprogrammet i artificiell intelligens, AI, i Sverige med fokus på tillförlitlig AI (Trustworthy AI). Detta är den typ av AI som syftar till att vara laglig, etisk och robust. Genom vår utbildning utforskas tillförlitlig AI från olika vinklar i olika kurser. Genom att ha tillförlitlig AI som utgångspunkt ger masterprogrammet dig en bred kunskap om artificiell intelligens och fördjupade kunskaper inom olika delområden av artificiell intelligens, främst Social AI, Maskininlärning och Data Science.

Masterprogrammet i AI är ett samarbete mellan Institutionen för datavetenskap och Institutionen för matematik och matematisk statistik. Detta gör att du som student kan skräddarsy din utbildning antingen i datavetenskapliga profilerna Social AI eller Maskininlärning, eller avancerad statistik i Data Science-profilen. Alla studenter får en gemensam utbildning i tillförlitlig AI.

Praktiska uppgifter

Under utbildningen kommer du inte enbart att lära dig teorin, utan även arbeta mycket med dina praktiska färdigheter. Kurserna på programmet består av föreläsningar med internationellt kända forskare, seminarier, grupparbeten samt praktiska laborationer och uppgifter. Dessa uppgifter består till stor del av programvaruutveckling av något slag och du förväntas ha goda förkunskaper inom programmering.

Utbildning nära forskningen inom AI

Alla lärare på programmet är aktiva forskare inom de AI-områden där de undervisar, så studenterna engagerar sig i pågående forskning inom det breda området AI. All undervisning sker på engelska. I vissa kurser består uppdragen av ett studentprojekt som genomförs i samarbete med en organisation (industri eller offentlig), som tar upp samhällsutmaningar med hjälp av AI.

Närmare 100 forskare och lärare vid Umeå universitet är engagerade inom områden relaterade till AI. Som student på vårt program kan du samarbeta med AI-forskare som är knutna till andra institutioner vid universitetet. Mångfalden av AI-forskning vid Umeå universitet kan ses i de olika fokusområdena för Centrum för transdisciplinär AI (TAIGA).

Behörighetskrav

Nödvändiga förutsättningar för att komma in på programmet är teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i algoritmisk problemlösning, inklusive välutvecklade programmeringsfärdigheter. Detta förvärvas vanligtvis genom studier i datavetenskap. Dessutom krävs kurser i matematik som analys, linjär algebra och en kurs i antingen formell logik eller matematisk statistik.

Fyll också i en självutvärderingsblankett!

För att förkorta den tid som krävs för att bedöma din ansökan är vi tacksamma om du fyller i en självutvärderingsblankett och laddar upp den på ditt konto på universityadmissions.se.

PDF är tillgänglig för nedladdning här:

Utvärderingsformulär för AI Master (engelska)

OBS: Formuläret ger kompletterande information till din ursprungliga ansökan. Genom att ge oss ytterligare information om vilka kurser som motsvarar de centrala obligatoriska kurserna för Master i AI hjälper du oss att förkorta bedömningstiderna. Du kommer fortfarande att bedömas enbart på grundval av de meriter som du lämnat i din ursprungliga ansökan.

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring din ansökan till masterprogrammet i AI vid Umeå universitet.

Två olika examina

Beroende på vilka kurser du väljer kan du få en av två olika examina. En examen i matematisk statistik om du väljer kurser specialiserade på Data Science; eller en examen i datavetenskap med specialisering i artificiell intelligens om du väljer kurser specialiserade på social AI och maskininlärning. Du har stor frihet att välja kurser beroende på intresse, även om vissa kurser rekommenderas starkt.

Räkna med en 40-timmars arbetsvecka även om det är färre schemalagda timmar. På masternivå förväntas du ta fullt ansvar för att organisera dina arbetsuppgifter i samband med studierna så att deadlines hålls, och så att samarbetsarbete inom studentprojekt är hanterbart inom kontorstid.

 

Programöversikt

Obligatoriska kurser:

Grundläggande logik och modellteori eller Statistik för teknologer
Artificiell intelligens
Artificiell intelligens – metoder och tillämpningar
Design av interaktiva AI-system
Datasekretess

Obligatoriska profilkurser för Datavetenskap:

Om du siktar mot en examen i datavetenskap med AI-profil läser du nedanstående obligatoriska kurser:

Maskininlärning
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (inriktning Artificiell Intelligens)

Valbara profilkurser för Datavetenskap:

Profilområdena inom datavetenskap är organiserade som en uppsättning föreslagna valbara kurser:

Valbara profilkurser för Social AI:

Människa-AI-interaktion
Formellt och kognitivt resonerande
Människa-robotinteraktion
Kognitiv interaktionsdesign
Mobil robotik
Individuellt projekt i Artificiell Intelligens

Valbara profilkurser för Maskininlärning:

Människa-AI-interaktion
Projektkurs i datorseende
Djup maskininlärning
Språkteknologi
Individuellt projekt i Artificiell Intelligens
Mobil robotik

Obligatoriska profilkurser för Matematisk statistik:

Om du följer Data Science-profilen och siktar mot en examen i matematisk statistik läser du nedanstående obligatoriska kurser:

Stokastiska modeller och simulering
Bearbetning och visualisering av data
Försöksplanering och avancerad statistisk modellering
Multivariat dataanalys
Statistisk inlärning med högdimensionella data
Examensarbete för masterexamen i matematisk statistik

 

Efter utbildningen

Artificiell intelligens är inbäddad i våra digitala verktyg för att utnyttja den stora mängd data som samlas in, för att ge ytterligare värde som är skräddarsytt för individer och situationer, och för att bygga upp digitala infrastrukturer för samhället. Vårt digitala samhälle förändras snabbt på ett sätt som påverkar hur vi arbetar, utbildar och underhåller oss själva, umgås och engagerar oss i samhället.

Följaktligen står samhället inför en snabbt ökande efterfrågan på kompetens inom artificiell intelligens som är nödvändig för att driva på utvecklingen på ett sätt som är fördelaktigt för samhället. Industrins och offentliga organisationers efterfrågan på kompetens inom artificiell intelligens kommer att öka ännu mer inom en överskådlig framtid.

Utveckla framtida digitala verktyg

Med den breda och specialiserade kompetensen inom artificiell intelligens samt de praktiska färdigheter som programmet ger dig, kommer du att ha stora möjligheter inom olika framtida arbetsområden.

Efter din examen kan du satsa på en forskarkarriär eller en karriär som AI-specialist inom industrin eller den offentliga sektorn. Du kommer att lära dig att utveckla framtidens digitala verktyg. Verktyg som till exempel kan användas för att förbättra miljön, hälsan och utbildningen för barn eller ta itu med samhällsfrågor som demokrati, rättvisa och säkerhet. Det kan också handla om att bygga programvara för självkörande bilar och andra transportsystem. Du kommer att kunna utveckla AI-arkitekturer, strategier för datahantering och stöd när det gäller ansvarsfull AI.

Vanliga yrken

• AI-arkitekt
• AI-produktutvecklare
• Dataanalytiker
• Business Intelligence-specialist
• AI-etikspecialist
• AI-interaktionsdesigner
• Doktorand
• Forskare
• Forskningsingenjör

 

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i artificiell intelligens, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är minst 90 avklarade högskolepoäng inom området datavetenskap, eller minst 90 avklarade högskolepoäng inom området kognitionsvetenskap, eller minst 90 avklarade högskolepoäng inom området matematik eller matematisk statistik, eller motsvarande. Minst 30 högskolepoäng ska vara i ämnet datavetenskap och inkludera kurser inom programmeringsmetodik, datastrukturer och algoritmer. Minst 22,5 högskolepoäng ska vara i ämnet matematik inkluderande kurser inom analys, linjär algebra. Minst en kurs ska vara i antingen logik eller matematisk statistik. Engelska 6 eller Engelska B.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 285 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P5062

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är minst 90 avklarade högskolepoäng inom området datavetenskap, eller minst 90 avklarade högskolepoäng inom området kognitionsvetenskap, eller minst 90 avklarade högskolepoäng inom området matematik eller matematisk statistik, eller motsvarande. Minst 30 högskolepoäng ska vara i ämnet datavetenskap och inkludera kurser inom programmeringsmetodik, datastrukturer och algoritmer. Minst 22,5 högskolepoäng ska vara i ämnet matematik inkluderande kurser inom analys, linjär algebra. Minst en kurs ska vara i antingen logik eller matematisk statistik. Engelska 6 eller Engelska B.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 285 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M5062

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Kontaktpersoner för programmet är:
Juan Carlos Nieves Sanchez, programansvarig