"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i artificiell intelligens

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Vill du bli expert inom artificiell intelligens? I en modern värld spelar AI en allt större roll, allt från att skapa banbrytande teknik till att vara ett verktyg för att förstå samhället. Masterprogrammet i artificiell intelligens syftar till att ge dig de grundläggande kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att designa, bygga och tillämpa AI-system inom ditt valda specialområde.

Under utbildningen

Detta är det första masterprogrammet inom artificiell intelligens i Sverige och samtliga kurser undervisas av internationellt kända forskare, från flertalet olika områden inom AI. Masterprogrammet ger dig breda kunskaper inom artificiell intelligens samt fördjupade kunskaper inom ett av de fem profilområden du väljer att specialisera dig inom. De profilområden du kan välja är:

  • Resonemang och beslutsfattande
  • Interaktion mellan människa och AI
  • Intelligent robotik
  • Maskininlärning
  • Datavetenskap

Programmet innehåller tre obligatoriska AI-kurser som är gemensamma för alla profiler och du läser under det första året: grunderna för AI, AI och dess metoder och tillämpningar, maskininlärning och ansvarsfull design av intelligenta system. Dessutom läser alla en kurs i antingen matematisk statistik eller formell logik, beroende på vilka kurser du har läst i din kandidatexamen.

Praktiska uppgifter

Under utbildningen kommer du inte enbart att lära dig teorin, utan även arbeta mycket med dina praktiska färdigheter. Kurserna på programmet består av föreläsningar med internationellt kända forskare, seminarier, grupparbeten samt praktiska laborationer och uppgifter. Dessa uppgifter består till stor del av programvaruutveckling av något slag och du förväntas ha goda förkunskaper inom programmering.

Utbildning nära forskningen inom AI

Som student på masterprogrammet i artificiell intelligens blir du involverad i den breda forskningen inom AI.

Under utbildningen kommer även studentprojekt att genomföras i samarbete med en organisation (industri eller offentlig) och som tar upp olika samhällsutmaningar, något som ger möjlighet till goda kontakter i senare arbetsliv.

Utveckla framtida digitala verktyg

Med den breda och specialiserade kompetensen inom artificiell intelligens samt de praktiska färdigheter som programmet ger dig, så kommer du att ha stora möjligheter inom olika framtida arbetsområden.

Efter din examen kan du satsa på en forskarkarriär eller en karriär som AI-specialist inom industrin eller den offentliga sektorn. Du kommer att lära dig att utveckla framtidens digitala verktyg. Verktyg som till exempel kan användas för att förbättra miljön, hälsan och utbildningen för barn eller ta itu med samhällsfrågor som demokrati, rättvisa och säkerhet. Det kan också handla om att bygga programvara för självkörande bilar och andra transportsystem. Du kommer att kunna utveckla AI-arkitekturer, strategier för datahantering och stöd när det gäller ansvarsfull AI.

Behörighetskrav

Nödvändiga förutsättningar för att komma in på programmet är teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i algoritmisk problemlösning, inklusive välutvecklade programmeringsfärdigheter. Detta förvärvas vanligtvis genom studier i datavetenskap. Dessutom krävs kurser i matematik som kalkyl, linjär algebra och en kurs i antingen formell logik eller matematisk statistik. På den engelska sidan finns ett självtestformulär som du kan använda för att se att du har alla nödvändiga förkunskaper.

Fyll också i en självutvärderingsblankett!

För att förkorta den tid som krävs för att bedöma din ansökan är vi tacksamma om du fyller i en självutvärderingsblankett och laddar upp den på ditt konto på universityadmissions.se.

PDF är tillgänglig för nedladdning här:

Utvärderingsformulär för AI Master (engelska)

OBS: Formuläret ger kompletterande information till din ursprungliga ansökan. Genom att ge oss ytterligare fokus på de centrala obligatoriska kurserna för Master i AI hjälper du oss att förkorta bedömningstiderna. Du kommer fortfarande att bedömas enbart på grundval av de meriter som du lämnat i din ursprungliga ansökan.

Om du har några frågor om din ansökan till masterprogrammet i AI vid Umeå universitet kan du använda detta kontaktformulär.

Två olika examen

Beroende på vilket profilområde du väljer kan du få en av två olika examinationer. Inom profilområdet datavetenskap krävs ytterligare fyra obligatoriska kurser för att få en examen i matematisk statistik. För de fyra återstående områdena, som leder till en examen i datavetenskap med profil inom artificiell intelligens, har du större frihet att välja kurser beroende på intresse, även om vissa kurser rekommenderas starkt.

Räkna med en 40-timmars arbetsvecka även om det är färre timmar schemalagda. På magisternivå förväntas du ta fullt ansvar för att organisera dina arbetsuppgifter i samband med studierna så att tidsfrister hålls och så att samarbetsarbete inom studentprojekt är hanterbart inom kontorstid.
Alla dina lärare är forskare inom de områden där de undervisar. All undervisning sker på engelska.

Programöversikt

Baskurser:
Grundläggande logik och modell teori eller Statistik för teknologer
Artificiell intelligens – grunderna
Artificiell intelligens – metoder och tillämpningar
Maskininlärning

Profilområden inom Datavetenskap:
• Resonerande och beslutsfattande
• Maskininlärning
• Människa-AI interaktion
• Intelligent robotik

Profilområden inom Matematisk statistik:
• Data Science

Baskurser för Datavetenskap:
Om du siktar mot en examen i datavetenskap med AI-profil läser du nedanstående obligatoriska kurser:
Design av interaktiva intelligenta system
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (inriktning Artificiell Intelligens)

Baskurser för Matematisk statistik:
Om du följer Data Science-profilen och siktar mot en examen i matematisk statistik läser du nedanstående obligatoriska kurser:
Stokastiska modeller och simulering
Försöksplanering och avancerad statistisk modellering
Multivariat dataanalys
Statistisk inlärning med högdimensionella data
Examensarbete för masterexamen i matematisk statistik

 

 

Efter utbildningen

Artificiell intelligens är inbäddad i våra digitala verktyg för att utnyttja den stora mängd data som samlas in, för att ge ytterligare värde som är skräddarsytt för individer och situationer, och för att bygga upp digitala infrastrukturer för samhället. Vårt digitala samhälle förändras snabbt på ett sätt som påverkar hur vi arbetar, utbildar och underhåller oss själva, umgås och engagerar oss i samhället.

Följaktligen står samhället inför en snabbt ökande efterfrågan på kompetens inom artificiell intelligens som är nödvändig, för att driva på utvecklingen på ett sätt som är fördelaktigt för samhället. Industrins och offentliga organisationers efterfrågan på kompetens inom artificiell intelligens kommer att öka ännu mer inom en överskådlig framtid.

Vanliga yrken

• AI-arkitekt
• AI-produktutvecklare
• Dataanalytiker
• Business Intelligence-specialist
• AI-etikspecialist
• AI-interaktionsdesigner
• Doktorand
• Forskare
• Forskningsingenjör

 

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i artificiell intelligens, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är minst 90 avklarade högskolepoäng inom området datavetenskap, eller minst 90 avklarade högskolepoäng inom området kognitionsvetenskap, eller minst 90 avklarade högskolepoäng inom området matematik eller matematisk statistik, eller motsvarande. Minst 30 högskolepoäng ska vara i ämnet datavetenskap och inkludera kurser inom programmeringsmetodik, datastrukturer och algoritmer. Minst 22,5 högskolepoäng ska vara i ämnet matematik inkluderande kurser inom analys, linjär algebra. Minst en kurs ska vara i antingen logik eller matematisk statistik. Engelska 6 eller Engelska B.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 285 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P5062

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2024 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2024.

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är minst 90 avklarade högskolepoäng inom området datavetenskap, eller minst 90 avklarade högskolepoäng inom området kognitionsvetenskap, eller minst 90 avklarade högskolepoäng inom området matematik eller matematisk statistik, eller motsvarande. Minst 30 högskolepoäng ska vara i ämnet datavetenskap och inkludera kurser inom programmeringsmetodik, datastrukturer och algoritmer. Minst 22,5 högskolepoäng ska vara i ämnet matematik inkluderande kurser inom analys, linjär algebra. Minst en kurs ska vara i antingen logik eller matematisk statistik. Engelska 6 eller Engelska B.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 285 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M5062

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Kontaktpersoner för programmet är:
Juan Carlos Nieves Sanchez, programansvarig