Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masterprogrammet i artificiell intelligens

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2021

Vill du som expert inom artificiell intelligens bidra till den pågående omvandlingen av vårt digitala samhälle? Masterprogrammet i artificiell intelligens, AI, ger en bred kunskapsbas i AI och fördjupade kunskaper i utvalda profilområden, bland annat teoretiska grunder i AI, interaktion mellan människa och AI, intelligent robotik, maskininlärning eller data science. Utbildningen ger en bas för en forskarkarriär eller en karriär som AI-expert inom industri eller offentlig verksamhet.

Film: Utbildning nära forskningen inom AI
Utbildning nära forskningen inom AI

Som student på masterprogrammet i artificiell intelligens blir du involverad i den breda forskningen inom AI.

Under utbildningen

Masterprogrammet i artificiell intelligens, AI, ger en bred kunskapsbas i AI och fördjupad kunskap i ett av fem profilområden av särskilt intresse. Profilområdena är teoretiska fundament för AI, människa-AI interaktion, intelligent robotik, maskininlärning och data science.

Särskilda förkunskapskrav för att antas är teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i algoritmisk problemlösning, inklusive goda programmeringsfärdigheter. Detta får man primärt genom studier i datavetenskap. Dessutom krävs kunskaper i numerisk analys, linjär algebra och antingen i logik eller statistik.

Film: Vi utbildar teknikutvecklare!
Vi utbildar teknikutvecklare!

Är du intresserad av naturvetenskap och teknik? Hos oss lär du dig utveckla ny teknik för framtiden.

Välj en av fem profiler

Programmet innehåller fyra obligatoriska kurser som är gemensamma för alla profilinriktningar och läses under första året: grunderna i AI, metoder och tillämpningar för AI, maskininlärning och design av interaktiva, intelligenta system. Om du väljer profilspåret data science, måste du läsa ytterligare fyra obligatoriska kurser för att kunna avsluta utbildningen med en examen i matematisk statistik. För de övriga fyra områdena, som leder till examen i datavetenskap med inriktning artificiell intelligens, har du större frihet att välja kurser även om några kurser är starkt rekommenderade.  

Uppgifter i projektform

Kurserna i programmet består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och handledning kopplat till olika typer av uppgifter och laboratoriearbete. Dessa uppgifter är oftast obligatoriska och består ofta av någon typ av mjukvaruutveckling. I de kurser som ingår i profilområden relaterade till interaktionen mellan människa och AI, består uppgifterna i regel av projekt som du utför i samarbete med olika organisationer för att söka lösningar på samhälleliga utmaningar. I dessa studentprojekt förväntas du som student samarbeta med andra i tvärvetenskapliga team tillsammans med representanter från det omgivande samhället. Dessa samarbetspartners kan både komma från näringslivet och den offentliga sektorn.

Räkna med 40-timmars arbetsvecka även om färre timmar är schemalagda. På masternivå förväntas du som student ta fullt ansvar för att organisera dina studier så att deadlines hålls, och på ett sådant sätt att samarbetsmoment inom studentprojekt kan genomföras under kontorstid.

Dina lärare är också forskare inom de områden som de undervisar. All undervisning sker på engelska.

 

 

Programöversikt

Baskurser:
Grundläggande logik och modell teori eller Statistik för teknologer
Artificiell intelligens – grunderna
Artificiell intelligens – metoder och tillämpningar
Maskininlärning

Profilområden inom Datavetenskap:
• Resonerande och beslutsfattande
• Maskininlärning
• Människa-AI interaktion
• Intelligent robotik

Profilområden inom Matematisk statistik:
• Data Science

Baskurser för Datavetenskap:
Om du siktar mot en examen i datavetenskap med AI-profil läser du nedanstående obligatoriska kurser:
Design av interaktiva intelligenta system
Examensarbete för masterexamen i datavetenskap (inriktning Artificiell Intelligens)

Baskurser för Matematisk statistik:
Om du följer Data Science-profilen och siktar mot en examen i matematisk statistik läser du nedanstående obligatoriska kurser:
Stokastiska modeller och simulering
Försöksplanering och avancerad statistisk modellering
Multivariat dataanalys
Big data och analys av högdimensionella data
Examensarbete för masterexamen i matematisk statistik

 

 

Efter utbildningen

Artificiell intelligens, AI, finns integrerad i våra digitala verktyg för att nyttiggöra den enorma mängd data som samlas in. Det görs för att skapa mervärde anpassat till individer och situationer, och för att bygga den digitala infrastrukturen för samhället. Vårt digitala samhälle förändras i snabb takt på sätt som påverkar hur vi jobbar, utbildar och underhåller oss själva, och hur vi socialiserar och engagerar oss i samhället. Därför står vi inför en snabbt ökande efterfrågan på kompetens inom AI-området som är nödvändig för att styra utvecklingen så att den blir till bästa möjliga nytta för samhället. Industrins och offentliga verksamheters stora behov av expertis i AI-området kommer att öka avsevärt inom en överskådlig framtid.

Jobba med framtidens digitala verktyg

Med den breda och fördjupade kompetensen i AI:s kärnområden som programmet ger, kommer dina framtida jobb framför allt bero på dina egna intresseområden. Dina arbetsuppgifter kan spänna över utveckling av framtidens digitala verktyg för att förbättra miljön, hälsa, utbildning i grundskolan, till verktyg för att hantera samhällsfrågor som demokrati, rättvisa, säkerhet och trygghet. Du kan också arbeta med att bygga AI-baserade infrastrukturer, mjukvara för självkörande bilar och andra transportsystem. Du kan också utveckla olika typer av beslutsstödsystem och ”business intelligence”, AI-arkitekturer, datahanteringsstrategier och ansvarsfull AI. 

Exempel på yrken:

• AI-arkitekt
• AI-produktutvecklare
• Dataanalytiker
• Business Intelligence-specialist
• AI-etikspecialist
• AI-interaktionsdesigner
• Doktorand
• Forskare
• Forskningsingenjör

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i artificiell intelligens, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är minst 90 avklarade högskolepoäng inom områdena datavetenskap, kognitionsvetenskap, matematik eller matematisk statistik, eller motsvarande. Av dessa skall minst 30 högskolepoäng vara i ämnet datavetenskap och inkludera kurser inom programmeringsmetodik, datastrukturer och algoritmer, samt minst 22,5 högskolepoäng i ämnet matematik inkluderande kurser inom analys, linjär algebra och en kurs i antingen logik eller statistik. Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-P5062

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2021 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2021.

Startar

Hösttermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är minst 90 avklarade högskolepoäng inom områdena datavetenskap, kognitionsvetenskap, matematik eller matematisk statistik, eller motsvarande. Av dessa skall minst 30 högskolepoäng vara i ämnet datavetenskap och inkludera kurser inom programmeringsmetodik, datastrukturer och algoritmer, samt minst 22,5 högskolepoäng i ämnet matematik inkluderande kurser inom analys, linjär algebra och en kurs i antingen logik eller statistik. Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-M5062

Anmälan

Det här tillfället är för dig som behöver uppehållstillstånd för studier. Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 januari 2021.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Kontaktpersoner för programmet är:
Ola Ringdahl, programansvarig