Till umu.se
Anmäl dig här

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp

Om programmetSom distriktssköterska kan du arbeta med folkhälsoarbete och omvårdnad inom vitt skilda områden. Det kan vara arbete med barn och ungdomar inom barnhälsovård och skolhälsovård eller med vuxna och äldre inom kommunal hälso- och sjukvård. Du kan ha dina arbetsuppgifter på hälsocentral där du möter personer i alla åldrar. På hälsocentral kan du arbeta med egen mottagning inom exempelvis diabetes-, astma- och inkontinensvård. Arbetsuppgifterna kännetecknas av ett stort mått av självständighet. Programmet omfattar 1,25 års heltidsstudier. I programmet fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt inom distriktssköterskans kompetensområde. Innehållet omfattar både teoretiska och verksamhetsförlagda studier som integreras i studieuppgifter och examinationer. Ett självständigt arbete (examensarbete) som är centralt för att bekräfta att studenten har uppnått kraven för examen avslutar utbildningen.

Programtyp: Påbyggnadsprogram
Examen: Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska
Medicine Magisterexamen Huvudområde: Omvårdnad Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Studierna bygger på aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformer som främjar integrering mellan teoretiska och verksamhetsförlagda studier tillämpas.
Undervisningen är i huvudsak nätburen, vilket innebär att du ska ha tillgång till dator med webbkamera, headset och bredbandsuppkoppling. 10-12 träffar à 3-5 dagar hålls i Umeå. Det finns vissa möjligheter att förlägga delar av utbildningen utomlands. Den verksamhetsförlagda delen i utbildningen genomförs företrädesvis i Västerbotten. 

Det här kan du jobba med

Utbildningen leder till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska samt en magisterexamen i omvårdnad. Utbildningen ger behörighet att söka till forskarutbildning. Som utbildad distriktssköterska har du goda möjligheter att arbeta internationellt.

Läs mer om anmälan och behörighet

  Utskriftsversion


2014-03-18

Kontaktinformation

Institutionen för omvårdnad
Vårdvetarhuset, Umeå universitet

Webbsida

Kontaktperson:
Inga Greta Nilsson

Tel: 090-786 9167

Fax: 090-786 9169

Kontaktformulär