"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning på forskarnivå

Som färdigutbildad sjuksköterska/röntgensjuksköterska har du möjlighet att fortsätta att utbilda dig till specialistsjuksköterska/barnmorska eller gå vidare till ett masterprogram i omvårdnad. Du kan också gå en forskarutbildning som leder till en doktorsexamen.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen omfattar 240 hp motsvarande fyra helårsstudier och består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete.

Vad krävs för att komma in på en forskarutbildning?

För att antas som forskarstuderande krävs att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav som kan variera för olika ämnesinriktningar, samt att du har de förmågor som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

Vem ska jag kontakta?

Du som är intresserad av utbildning på forskarnivå ska i första hand vända dig till Åsa Audulv som är studierektor för forskarutbildningen, i andra hand prefekt eller forskare inom ditt intresseområde vid institutionen.

Personalkatalog Institutionen för omvårdnad

Studierektor för forskarutbildning

Åsa Audulv
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 42
Forskaraspiranterna

Studenter kan prova på forskning parallellt med sina studier på fakulteten.

Doktorandprojekt

Läs mer om pågående doktorandprojekt vid institutionen

Avhandlingar

Avhandlingar från institutionen

Senast uppdaterad: 2024-01-17