Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 22 februari 2021)

printicon

Masterprogram i omvårdnad

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 4 år (deltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2021

Masterprogrammet i omvårdnad vid Umeå universitet är till för dig som vill fördjupa dig ytterligare inom huvudområdet och som har ett intresse att driva vårdutvecklingen vidare och att delta i forskningsprojekt. Under utbildningen får du en fördjupad kunskap om kvalitetsarbete och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården.

Under utbildningen

Programmet ger en fördjupning inom huvudområdet omvårdnad och förbereder för forskarstudier. Utbildningen börjar med kurser i vetenskaplig forskningsmetodik och avslutas med självständigt arbete. Utöver dessa kurser väljer du själv de kurser som intresserar dig inom huvudområdet omvårdnad. Du kan även välja kurser som ges på andra universitet.

Undervisningen är i huvudsak problemorienterad, vilket innebär aktivt kunskapssökande, kritiskt och kreativt tänkande och egen problemlösning. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier, föreläsningar och verksamhetsanknuten utbildning.

Välj mellan magister- eller masterexamen

Beroende på vilka kurser du väljer kan du antingen ansöka om en medicine masterexamen med huvudområde omvårdnad, 120 hp, eller en medicine magisterexamen med huvudområde omvårdnad, 60 hp.

Distans med en till två träffar per termin

Undervisningen sker delvis via internet, vilket innebär att du måste ha tillgång till dator med webbkamera och headset (hörlurar och mikrofon) och bredbandsuppkoppling. Under hela utbildningen har du ca 8-16 träffar à 3-5 dagar i Umeå. Exakt hur många träffar du har beror på vilka kurser du väljer att läsa inom programmet.

Plugga utomlands

Att läsa vissa delar av utbildningen i ett annat land än Sverige ger bra erfarenheter för framtida jobb, och som student på programmet finns flera olika alternativ – du kan åka iväg både som utbytesstudent och som så kallad "free-mover".

Efter utbildningen

Sjuksköterskor och barnmorskor med en masterexamen bör vara nyckelaktörer vad gäller självständigt avancerat arbete med patientsäker, evidensbaserad omvårdnad samt att kunna driva vårdutveckling och att delta i forskningsprojekt. Utbildningen ger behörighet att söka till forskarutbildning. Möjligheterna att få arbete efter examen är goda både nationellt och internationellt.

Anmälan och behörighet

Masterprogram i omvårdnad, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

50%

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs: Kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 296 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-V3000

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 mars 2021.

Frågor och svar

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för omvårdnad