"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogram i omvårdnad

 • Antal högskolepoäng 120 hp
 • Studietid 4 år (deltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Studieform Distans
 • Starttid Hösttermin 2024

Masterprogrammet i omvårdnad vid Umeå universitet är till för dig som vill fördjupa dig ytterligare inom huvudområdet och som har ett intresse att driva vårdutvecklingen vidare och att delta i forskningsprojekt. Under utbildningen får du en fördjupad kunskap om kvalitetsarbete och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Majoriteten av kurserna ges på distans och du har en stor egen påverkan om vilka kurser som ska ingå.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Programmet ger en fördjupning inom huvudområdet omvårdnad och förbereder för forskarstudier. Inför examensarbetet finns goda möjligheter att bli introducerad i forskningsprojekt. Utbildningen börjar med kurser i vetenskaplig forskningsmetodik och avslutas med ett examensarbete. Utöver dessa väljer du själv de kurser som intresserar dig inom huvudområdet omvårdnad, gäller även kurser som ges vid andra universitet. Du kan inkludera upp till 30 hp i annat område till din examen.

Programmets utformning

Undervisningen är i huvudsak problemorienterad, vilket innebär aktivt kunskapssökande, kritiskt och kreativt tänkande och egen problemlösning. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier och föreläsningar. I programmet ingår ingen praktik.

Uppskattat program

I utvärderingarna framkommer att studenterna särskilt uppskattar valbarheten av kurser, skickliga och inspirerande lärare och proffsig administration.

Distans med några fysiska träffar per termin

Hur många fysiska träffar du har beror på vilka kurser du väljer att läsa inom programmet.

Plugga utomlands

Att läsa vissa delar av utbildningen i ett annat land än Sverige ger bra erfarenheter för framtida jobb, och som student på programmet finns flera olika alternativ – du kan åka som utbytesstudent eller ordna dina utlandsstudier på egen hand.

Efter utbildningen

Din masterexamen ger goda förutsättningar till ett mer avancerat arbete. Det kan handla om ledande tjänster som vårdutveckling, avancerad specialistsjuksköterska i olika former, delta i forskningsprojekt eller påbörja en forskarutbildning.

Möjligheterna att få arbete efter examen är goda både nationellt och internationellt.

Anmälan och behörighet

Masterprogram i omvårdnad, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

50%

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs: Kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 296 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-V3000

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 mars 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Frågor och svar

 • Jag har en magister i omvårdnad men vill bygga på med en master, hur mycket behöver jag läsa?

  Det är kraven för examen som styr. Börja med att titta på examensbeskrivningen för den examen som du vill läsa mot, medicine magisterexamen eller medicine masterexamen med omvårdnad som huvudområde.

  I korthet kan man summera kraven så här:

  Magisterexamen, 60 hp

  - Avslutade kurser om 60 hp, varav minst 45 hp på avancerad nivå
  - Av kurserna på avancerad nivå ska minst 30 hp vara inom huvudområdet (omvårdnad), varav minst 15 hp examensarbete

  Masterexamen, 120 hp

  - Avslutade kurser om 120 hp, varav minst 90 hp på avancerad nivå
  - Av kurserna på avancerad nivå ska minst 60 hp vara inom huvudområdet (omvårdnad), varav minst 30 (alt. 15+15) hp examensarbete

  Utöver det ställs för magister- eller masterexamen krav på tidigare avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen. Kurser från den behörighetsgivande examen kan normalt inte ingå. Undantag framgår av lokal examensordning.

  Börja med att räkna ihop de ev. avslutade kurser som du redan har och som du vill ska ingå i examen. Hur många poäng har du inom huvudområdet omvårdnad och på vilken nivå? Hur många poäng har du av kurser som inte räknas till huvudområdet och på vilken nivå? Vad fattas för att nå ditt mål?

  Den sammanlagda poängsumman som krävs för examen får enbart grundas på kurser som innehållsmässigt inte överlappar varandra. Kursers nivå och huvudområdestillhörighet kan man normalt utläsa av kursplanen för aktuell kurs. Om det är en kurs som lästs före 1 juli 2007 eller vid ett annat lärosäte, så att det inte är självklart vilken nivå eller vilket huvudområde kursen kan räknas så kan man behöva få det prövat

  Med summeringen som utgångspunkt blir det lättare att se vad du minst måste läsa till för att uppnå fordringarna för examen. Metodkurser kan t.ex. fordras för att uppfylla behörighetskraven för antagning till självständigt arbete/examensarbete. Vilka kurser därutöver som ska läsas handlar förstås inte bara om kraven för examen utan också om vad man har intresse av att fördjupa sig i.

  Fäll ihop
 • Jag har en gammal sjuksköterskeutbildning, hur blir jag behörig till specialistutbildning?

  Har man en äldre sjuksköterskeutbildning behöver man komplettera. Hur mycket man behöver komplettera beror på när man läste och hur mycket yrkeserfarenhet man har. Ta kontakt med studievägledningen för mer information.

  Fäll ihop
 • Måste jag bifoga min sjuksköterskelegitimation när jag söker till en specialistutbildning?

  Ja, antagningshandläggarna behöver kunna se att du är behörig. Legitimationen är en del av behörighetskraven, liksom yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Socialstyrelsen kan utfärda antingen elektronisk bekräftelse eller skriftligt intyg gällande din legitimation.

  Intyg om yrkeserfarenhet kan du få av din arbetsgivare. Mer information om vad du själv måste bifoga finns på antagning.se

  Fäll ihop

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för omvårdnad