Senare del av Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad

På de program där det finns lediga studieplatser kan du ansöka till senare del av program. Det innebär att du inte söker till termin ett, utan till en senare termin. Du som läst fristående kurser men hellre vill läsa program eller vill byta studieort inom samma/motsvarande program kan söka senare del av program. Det gäller även för dig som har studieavbrott och vill återuppta programstudierna. Om det finns lediga platser görs en bedömning av de resultat du uppnått under dina tidigare studier.

OBS! Till senare del kan du söka så länge anmälan är öppen för sen anmälan på Antagning.se.

Mer information om hur du söker till senare del finner du här:

https://www.umu.se/arkitekthogskolan/utbildning/program/masterprogrammet-i-arkitektur-och-stadsbyggnad/senare-del-av-programmet/

Anmälan och behörighet

Relaterad information

Senare del av program

För dig som läst minst ett år på program på annan högskola men vill byta till Umeå universitet.

Studentwebben

Logga in på studentwebben och se ditt schema, dina registreringar och mer som rör din utbildning.

Studentliv

Vid Umeå universitet bedrivs banbrytande forskning och utbildning med djup och bredd.