Utbildning

Arkitektur handlar om att utveckla platser och byggnader i samhällen, städer och landsbygd. Våra utbildningar har en internationell profil med stort fokus på att reflektera kring social och ekologisk hållbarhet, resursmedvetenhet och integrerad design.

Området arkitektur är tvärvetenskapligt och kretsar kring gestaltningen av livsmiljöer – byggnader, stadsrum, bostadsområden och landskap. En arkitekt behöver kunna besvara frågor som:

  • Vilka grupper finns representerade när vi bygger det framtida samhället?
  • Hur kan arkitektur bidra till ett hållbart och socialt rättvist samhälle?

På Arkitekthögskolan vid Umeå universitet läser mellan 250-300 studenter på något av våra program. Vi håller till i ett eget hus på Konstnärligt campus som ligger precis vid Umeälven.

Studier med hållbarhetsfokus och avancerad utrustning

Våra utbildningar utmärker sig genom att ha en internationell profil och bygga på en vetenskaplig, konstnärlig och professionell bas. Här läggs mycket fokus på att reflektera kring social och ekologisk hållbarhet, resursmedvetenhet och integrerad design. Utbildningarna präglas också av dynamiken mellan det lokala och regionala läget i norra Sverige och den internationella karaktären med lärare, gäster och studenter från hela världen.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består i huvudsak av projektarbete med handledning - i grupp och individuellt. I fokus står praktiskt arbete i verkstäder och ritsalar där studenterna lär sig skapa ritningar och modeller.

Under terminens gång kombineras projektarbetet med kurser i bland annat arkitekturteori, arkitekturhistoria, samhällsplanering och teknologi. Många föreläsningar ges av såväl internationellt som lokalt verksamma arkitekter, konstnärer och forskare.

Studenterna på det femåriga arkitektprogrammet har egna arbetsplatser i skolans ritsalar. De får arbeta med modeller i olika skalor och experimentera med tekniska lösningar och prototyper genom fullskaligt byggande och arkitektoniska iscensättningar i en fysisk miljö. Här finns tillgång till avancerad utrustning och verkstäder för trä, metall, gjutning, 3D-skrivare och laserskärare.

Få en inblick i utbildningen

UMA Works är en publikation som vi gör årligen för att ge en inblick i hur det är att vara student hos oss på Arkitekthögskolan. I den presenterar vi teman, pedagogik, studentarbeten och händelser, under de kurser och tematiska designstudios som studenterna från olika årskurser har deltagit i.

Här finns UMA Works för 2021/2022 (32.5 Mb)

Senast uppdaterad: 2022-11-30