Bild: Navid Ghafouri)

Utbildning

Arkitektur handlar om att utveckla platser och byggnader i samhällen, städer och landsbygd. Våra utbildningar har en internationell profil med stort fokus på att reflektera kring social och ekologisk hållbarhet, resursmedvetenhet och integrerad design.

Området arkitektur är tvärvetenskapligt och kretsar kring gestaltningen av livsmiljöer – byggnader, stadsrum, bostadsområden och landskap. En arkitekt behöver kunna besvara frågor som: 

  • Vilka grupper finns representerade när vi bygger det framtida samhället?
  • Hur kan arkitektur bidra till ett hållbart och socialt rättvist samhälle? 

Umeå Arkitekthögskola vid Umeå universitet har mellan 250-300 studenter som studerar på något av våra två program. Utöver de program som tillhandahålls erbjuder vi ett antal fristående kurser på 7,5 hp som spänner över flera ämnesområden. Skolan är belägen i en egen byggnad på Konstnärligt campus, som i sin tur ligger vid Umeälvens strand. 

Studier med hållbarhetsfokus 

Våra utbildningar utmärker sig genom att ha en internationell profil och bygga på en vetenskaplig, konstnärlig och professionell bas. Här läggs mycket fokus på att reflektera kring social och ekologisk hållbarhet, resursmedvetenhet och integrerad design. Utbildningarna präglas också av dynamiken mellan det lokala och regionala läget i norra Sverige och den internationella karaktären med lärare, gäster och studenter från hela världen. 

Undervisningens upplägg 

Undervisningen inom de två programmen är till stor del projektbaserad och syftar till att integrera teoretisk och vetenskaplig kunskap med processinriktad och konstnärlig forskning. Under terminens gång kombineras projektarbetet med kurser i bland annat arkitekturteori, arkitekturhistoria, stadsplanering och arkitekturteknik. Många föreläsningar hålls av både internationellt och lokalt verksamma arkitekter, konstnärer och forskare. 
 
Studenterna på UMA får möjlighet att arbeta med modeller i olika skalor, experimentera med tekniska lösningar och prototyper, fullskaliga konstruktioner och arkitektonisk iscensättning i en fysisk miljö. Här har de tillgång till avancerad utrustning och verkstäder för trä, metall, gjutning, 3D-skrivare och laserskärare. 

Få en inblick i utbildningen 

UMA Works är en publikation som vi gör årligen för att ge en inblick i hur det är att vara student hos oss på Arkitekthögskolan. I den presenterar vi teman, pedagogik, studentarbeten och händelser, under de kurser och tematiska designstudios som studenterna från olika årskurser har deltagit i. 

Här finns UMA Works för 2021/2022 (32.5 Mb)

Program

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet (UMA) tillhandahåller två utbildningsprogram: ett femårigt arkitektprog...

Fristående kurser

Arkitektur är tvärvetenskapligt. För att utforska dessa kopplingar erbjuder UMA korta, fristående kurser på 7,...

Utbytesstudier

Via utbytesstudier får du möjligheten att uppleva en annan kultur, vidga dina språkkunskaper, bredda din utbil...

STUDENTARBETEN

I Arkitekthögskolans projektgalleri hittar du visuella presentationer av studenters projektarbeten. I dagsläget finns ett urval av examensprojekt från läsåret 2022/23. Projektgalleriet är publicerat på vår engelsksspråkiga webb. Du förflyttas dit genom att klicka på länken nedan.

Till projektgalleriet»

Visar sorteringsbyn i Arkitekthögskolans projektgalleri

Senast uppdaterad: 2023-06-07