Arkitekthögskolan

Studenter som rör sig inne på Arkitekthögskolan
Bild: Linnéa Lindman

Studentprojekt

Grafisk illustration av student

BADLANDS. A Rediscovery of a Landscape of Extraction

BADLANDS. A Rediscovery of a Landscape of Extraction by Edvin Högberg. Studio 12.

Illustration by student

Utblick! Cinematographic Tectonics + the Deep Urban Dwelling

Utblick! Cinematographic Tectonics + the Deep Urban Dwelling by Lydia Bruhn. Studio 11.

Illustration by student

The Servant’s Tale

The Servant’s Tale by Jonathan Andersson. Studio 11.

Illustration/photo by student

The Air We Breathe

The Air We Breathe by Tuvalie Juntti. Studio 12.

Illustration by student

In defense of HOME

In defense of HOME by Cecilia Johansson. Studio 11.

Illustration eller bild från studentarbete

The Beastibule Bestiary

The Beastibule Bestiary av Elin Holmberg. Studio 11.

Illustration eller bild från studentarbete

The Permanent Hotel

The Permanent Hotel av Oskar Häggström Germann. Studio 11.

Illustration eller bild från studentarbete

Timescapes

Timescapes av Richard Lövby. Studio 10.

Illustration eller bild från studentarbete

Together for Torbali - Designing Hope and Resilience

Together for Torbali - Designing Hope and Resilience av Ellen Moisio, Benjamin Roobol. Studio 10.

Illustration eller bild från studentarbete

WILL LAVER LIVE?

WILL LAVER LIVE? av Fredrika Stelander. Studio 12.

Porträtt

"Den roligaste heltidssyssla jag haft någonsin"

PORTRÄTT Hur är det att läsa vid Arkitekthögskolan, vad har satt starkast avtryck och vad skulle nya studenter bäst behöva veta? Frågorna ställdes till Frida Block som ska ta masterexamen vid Arkitekthögskolan.
 

Läs mer

Event

Collage med studentarbeten

29 maj – 1 juni 2024

Arkitekthögskolans slututställning 2024

Studentarbete, grafisk skiss

29 maj 2024

UMA Talks: State of the Art

Byggnad med alternativa fasadmaterial

25 april 2024

UMA Talks: Att omfamna det överblivna

Illustration av föreläsaren med linjer, fåglar och grönska

26 mars 2024

UMA Talks: Protocols of the Ecology of Practices in Architecture

Rum med valv, träbroar och repstegar

21 mars 2024

UMA Talks: Revolutionär kärlek – Vänlighetens kraft i arkitekturen

hand håller i handbok och skylt med evenemangets tidel

9 februari 2024

UMA Talks: Det lokala är framtiden

hand som håller i två nummer av tidskriften PLAN

23 november 2023

UMA Talks: Vad har planering med arkitektur att göra?

Människor och hus, landsbygden i Pakistan

9 november 2023

UMA Talks: Critical Care – Building Feminist Recovery

Studenter under uppvisning

27 oktober 2023

UnFashion Show 2023

14 - 15 September 2023

New European Bauhaus network meeting

28 Augusti – 8 September 2023

Vertical Workshop HT23

26 Maj - 3 Juni 2023

UMA 2023 Slututställning

27-28 April 2023

NBAA hos UMA

16 Februari 2023

Stor EU-konferens får uppleva konstnärligt campus. Bild Patrick Trägårdh

30 November 2022

Symposium - Designing Cycles at 64° - Interior Urban Landscapes and the Water-Energy-Food Nexus

Event

UMA TALKS

UMA Talks är en öppen och tillgänglig evenemangsserie. Syftet är att bidra till arkitekturämnets utveckling såväl ur ett lokalt som ett internationellt perspektiv. Genom evenemangen söker Arkitekthögskolan ge allmänheten, studenter, lärare och forskare såväl inom som utanför arkitekturämnet inblick, samt en chans att medverka i, utbildnings- och forskningsaktiviteterna vid institutionen. Teoretiker, yrkesverksamma arkitekter, konstnärer och andra relevanta gäster bjuds in för att föreläsa, delta i rundabordsamtal eller liknande format. Evenemangen är öppna för allmänheten och äger, om inte annat anges, rum på Arkitekthögskolan. Alla evenemang i serien är på engelska.

För mer information och program, se den engelskspråkiga versionen här

Våra utbildningar

Vi har en internationell profil och stort fokus på bland annat social och ekologisk hållbarhet och design.

Vår forskning

Vår forskning är tvärvetenskaplig och handlar om hur våra byggnader, stadsrum och landskap ska gestaltas.

Om oss

Våra 40-talet medarbetare är från hela världen och arbetar inom arkitekturens alla vetenskapliga områden.