Vår forskning

Arkitektur är ett tvärvetenskapligt ämne som rör sig mellan det konstnärliga och naturvetenskapliga. Det sammanflätas också med samhällsvetenskapliga ämnen, exempelvis för att söka lösningar på utmaningar som klimatförändringar och sociala klyftor.

 

 

Senast uppdaterad: 2022-09-05