"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: pexels.com, Simon Matzinger

Arktisk forskarskola med inriktning mot hållbar utveckling

Den arktiska forskarskolan anställer doktorander i samarbete med olika institutioner inom universitetet. Forskarskolans doktorander erbjuds att delta i arktiska sammankomster, studieresor, seminarier med mera.

Om den arktiska forskarskolan

Den arktiska forskarskolan är en del av Arktiskt centrums verksamhet och har hållbar utveckling som tillägg till den arktiska inriktningen.

Den första kullen doktorander vid den arktiska forskarskolan påbörjade sin forskarutbildning i början av höstterminen 2022.

Planerade aktiviteter

Under höstterminen har vi en kickoff för forskarskolans doktorander, och en gång om året genomförs en fältresa till Abisko, Rovaniemi, Vindelälvens biosfärområde och Tromsö.

Dessutom erbjuder den arktiska forskarskolan seminarier, workshops och internationella samarbeten samt deltar i, och arrangerar, konferenser och möten som är relevanta för forskarskolans doktorander.

Handledarna deltar aktivt i den arktiska forskarskolans verksamhet och är ingår i ett handledarkollegium. De enskilda doktorandernas individuella studieplaner är ett viktigt verktyg för detta samarbete.

Pedagogisk modell

I syfte att skapa en arktisk kontext för doktorander och handledare erbjuder den arktiska forskarskolan kurser inom perspektiv på hållbarhet inom arktisk forskning om totalt 15 ECTS (7,5 under hösten 2023, och 7,5 under våren 2024).

Modell för finansiering och samarbete

Den arktiska forskarskolan baseras på en samfinansieringsmodell där doktorander antas och anställs vid en institution men forskarskolan täcker 50 procent av lönekostnaden. Forskarskolan tecknar samarbetsavtal med institutionen.

Utlysning av doktorandtjänster, urval och antagning görs av respektive institution men med insyn från den arktiska forskarskolan.

Just nu finns inga lediga jobb inom det här området. Vill du se andra lediga jobb vid universitetet? Gå till lediga jobb.

 

Kontakt

Linda Lundmark
Föreståndare för forskarskolan

Föreståndarens uppgifter är att utveckla och samordna den arktiska forskningen och forskarutbildningen, med särskilt fokus på samhällsansvar. Hon kommer att inspirera till tvärvetenskapliga initiativ och gynna samhället i stort.

Kontaktuppgifter

Nyheter

Arktiska forskarskolan finansierar 6 nya forskningsprojekt

6 av 13 ansökningar har beviljats medel för sina arktiska forskningsprojekt.

Utsökt mat och utomordentliga seminarier på NIVA-kursen

Finansiering från Arktiskt centrum – Läs om Rebecca Tapper och hennes resa till Tromsö och NIVA-kursen.

Vykort från Tromsø där konferens och nätverkande stod på schemat

Rebecca Tapper är nyantagen doktorand vid Avdelningen för hållbar hälsa.

Minoritetsspråk viktigt för hållbar utveckling

Lieuwe Jan Hettema är doktorand i samiska studier och anknuten till den arktiska forskarskolan.

Den arktiska forskarskolan bjuder in brett till kickoff

Nu drar den arktiska forskarskolan i gång på riktigt med en kickoff som delvis är öppen för intresserade.

Spännande tider för den arktiska forskarskolan

Det har inkommit dubbelt så många ansökningar som tillgängliga platser

Senast uppdaterad: 2023-05-02