"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förändringar i bibliotekets lokaler

Våra lokaler utvecklas för att bättre möta våra användares behov och rymma växande samlingar. Här hittar du information om de större förändringar av lokalerna som är aktuella just nu.

Markarbete på Universitetsbibliotekets innergård – ändrade öppettider

Under perioden 10 juni-13 september kommer Universitetsbiblioteket att ha begränsade öppettider. Anledningen är att takavvattningsrören i marken på bibliotekets innergård måste åtgärdas i samband med den pågående takrenoveringen. Detta innebär ett omfattande markarbete som kommer att orsaka både höga ljud och vibrationer.

Servicen i informationsdisken kommer periodvis att vara begränsad medan arbetet pågår, eftersom entréområdet och informationsdisken ligger så nära innergården. Vi hänvisar då i första hand frågor till e-post eller telefon. Studiemiljön i biblioteket kan också påverkas av ljud och vibrationer.

Här finns mer information om hur du kontaktar oss och aktuella öppettider:

Kontakta oss

Magasinen på Universitetsbiblioteket byggs om

Det pågår just nu en större ombyggnation av magasinen på Universitetsbiblioteket. Ombyggnationerna skapar mer plats för bibliotekets växande samlingar. Periodvis kan du höra ljud från renoveringen i olika delar av biblioteket.

Senast uppdaterad: 2024-06-03