"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om biblioteket

Här kan du läsa om Umeå universitetsbibliotek och några av de områden som vi arbetar med, som till exempel öppen vetenskap. Du hittar också länkar till våra kanaler i sociala medier.

Umeå universitetsbibliotek är det största vetenskapliga biblioteket i norra Sverige. Våra målgrupper är i första hand studenter och anställda vid Umeå universitet samt anställda vid Norrlands universitetssjukhus, men biblioteket är även öppet för allmänheten.

Umeå universitetsbibliotek (UmUB) består av tre bibliotek:

 • Universitetsbiblioteket (UB) mitt på campus
 • Medicinska biblioteket (MB) på Norrlands universitetssjukhus
 • Biblioteket Konstnärligt campus.

Här kan du läsa mer om de olika biblioteken: 

Våra bibliotek

Biblioteket då och nu

Historik

Umeå universitetsbibliotek har sitt ursprung i det "Vetenskapliga biblioteket i Umeå" som etablerades vid Umeå stadsbibliotek 1950. År 1958, när regeringen beslutade att etablera en medicinsk högskola i Umeå skapades också ett medicinskt bibliotek. Det ledde till att verksamheten vid Vetenskapliga biblioteket utökades.

1965 då Umeå universitet invigdes under högtidliga former hade redan Universitetsbiblioteket existerat i ett år. UmUB:s första överbibliotekarie var Paul Sjögren. Man började omedelbart planera för en ny biblioteksbyggnad på universitetsområdet.

Byggnadsarbetet påbörjades på våren 1967 och 1968 var Universitetsbibliotekets byggnad klar och den var placerad centralt på universitetets campus. Låneexpeditionen öppnades den 2/12 samma år, Forskarsalen några dagar senare och kursläsesalen 3/3 1969. På sin tid uppmärksammades biblioteksbyggnaden för sin interiör och öppna samlingar. Sedan dess har flera om- och tillbyggnader skett, den senaste 2006. Även det Medicinska biblioteket fick nya lokaler hösten 2002.

2012 invigdes det första biblioteket på Konstnärligt campus, men 2023 var det dags för ett nytt och större bibliotek.

Donationer

Umeå universitetsbibliotek har mottagit åtskilliga donationer, som t.ex. de av Sigurd Curman och Olof Östergren, och har genom Stiftelsen Seth M. Kempe minnesfonds försorg kunnat ta emot delar av boksamlingar som tillhört exempelvis Nils Ahnlund, Björn Collinder, Eli Heckscher och Gustaf Hellström. Författarna Torgny Lindgren och Folke Isaksson har donerat originalmanuskript och andra handlingar, och här finns även författaren Sara Lidmans arkiv.

Pliktleveranser

Bibliotekets samlingar har till stor del byggts upp av så kallade pliktleveranser, det vill säga leveranser av allt material som trycks i Sverige. År 1951 fick biblioteket rätt till "det femte exemplaret" av allt svenskt tryck. Biblioteket är nu ett av sju svenska pliktbibliotek och varje vecka strömmar det in stora mängder av material (exempelvis böcker, tidskrifter och småtryck) som vi hanterar, gör urval ur och sedan för in i våra samlingar. Här kan du läsa mer om pliktleveranser.

Europeiskt dokumentationscentrum (EDC)

Umeå universitetsbibliotek är ett Europeiskt dokumentationscentrum (EDC). Inom EU finns ett nätverk av EDC-bibliotek som drivs av Europeiska kommissionen. Nätverket är till för att underlätta och utveckla studier och forskning om EU och för att göra informationen om EU tillgänglig för allmänheten. I Sverige finns tio EDC-bibliotek.

Läs mer om EU och Europeiska dokumentationscentra på dessa länkar:

EU-information (Riksdagen)

Representation i Sverige (Europeiska kommissionen)

Du kan vända dig till biblioteket för att få information om hur du söker efter lagstiftning och statistik från Europeiska unionen (EU). Här hittar du mer information om hur du söker efter EU-material:

Offentligt tryck

Lika villkorsarbete

Vid biblioteket arbetar vi med lika villkorsfrågor utifrån Umeå universitets policy och vision.

Vi arbetar just nu aktivt med lika villkorsfrågor på följande sätt:

 • Biblioteket har en Lika villkorshandläggare som stöd till ledningsgruppen.
 • Vi har regnbågsflaggor synliga på informationsdisken i alla våra bibliotek, detta är en del i vår målsättning att synliggöra och inkludera hbtq-personer och visa att biblioteket stöttar strävan efter lika rättigheter.
 • Pride på biblioteket - bokutställning på alla våra bibliotek i samband med prideveckan i Umeå varje år. Här kan du läsa mer: Biblioteket lyfter hbtqi-litteraturen i samband med Umepride
 • Fokus på diskrimineringsgrunderna vid skyltning och urval av böcker.
 • Tematiska skyltningar om nationella minoritetsspråk i vår informationsdisk.
 • Information om tillgänglighet till våra fysiska lokaler finns på bibliotekets webbsida.
 • Biblioteket erbjuder Läs- och skrivstöd till studenter som behöver få sin kurslitteratur anpassad eller som använder datorprogram som stöd i sitt läsande och skrivande.

Öppen vetenskap

Öppen vetenskap handlar om att göra forskning mer tillgänglig, transparent och inkluderande. Det ska vara lätt att sprida, läsa och använda forskningsresultat. Här är några exempel på hur vi arbetar med öppen vetenskap på biblioteket:

 • Vi arbetar för att forskning från Umeå universitet får spridning, bland annat genom avtal med olika förlag som ger rabatter för publicering i open access-tidskrifter. Vi har även hand om universitetets publikationsdatabas DiVA där många forskningspublikationer publiceras i fulltext.
 • Vi gör analyser av universitetets publikationer, bland annat för att undersöka spridning och genomslag för universitetets forskning och hur öppen publicering har genomslag i praktiken. Vi ger även ledningsstöd genom att ta fram bibliometriska underlag inför tilldelning av forskningsmedel och vid utvärderingar av forskningsprojekt.
 • Vi stöttar universitetets forskare i deras forskningsdatahantering, till exempel rådgivning och genomläsning av datahanteringsplaner och genom att tillhandahålla tjänsten DMPonline. Vi gör även kvalitetsgranskningar av metadata som universitetets forskare tillgängliggör via SND:s katalog för forskningsdata (Svensk nationell datatjänst).
 • Vi arbetar kontinuerligt med att digitisera våra samlingar för att bevara dem och göra dem mer tillgängliga. Vi inkluderar öppna resurser i våra sök- och katalogtjänster, så att de ska vara lika synliga som de resurser vi prenumererar på eller köper in.
 • Vi undervisar om områden inom öppen vetenskap, bland annat inom utbildningar som ges till doktorander och forskare. Vi arbetar även med att ta fram öppna kurser och andra lärresurser som är fritt tillgängliga.

Bilder på våra bibliotek

Öppettider

 • Universitetsbiblioteket
  12.00–14.00
  • ndag
   15/7
   12.00–14.00
   Tisdag
   16/7
   12.00–14.00
   Onsdag
   17/7
   12.00–14.00
   Torsdag
   18/7
   12.00–14.00
   Fredag
   19/7
   12.00–14.00
   rdag
   20/7
   Stängt
   ndag
   21/7
   Stängt
  • ndag
   22/7
   12.00–14.00
   Tisdag
   23/7
   12.00–14.00
   Onsdag
   24/7
   12.00–14.00
   Torsdag
   25/7
   12.00–14.00
   Fredag
   26/7
   12.00–14.00
   rdag
   27/7
   Stängt
   ndag
   28/7
   Stängt
  • ndag
   29/7
   12.00–14.00
   Tisdag
   30/7
   12.00–14.00
   Onsdag
   31/7
   12.00–14.00
   Torsdag
   1/8
   12.00–14.00
   Fredag
   2/8
   12.00–14.00
   rdag
   3/8
   Stängt
   ndag
   4/8
   Stängt
  • ndag
   5/8
   12.00–14.00
   Tisdag
   6/8
   12.00–14.00
   Onsdag
   7/8
   12.00–14.00
   Torsdag
   8/8
   12.00–14.00
   Fredag
   9/8
   12.00–14.00
   rdag
   10/8
   Stängt
   ndag
   11/8
   Stängt
  • ndag
   12/8
   12.00–14.00
   Tisdag
   13/8
   12.00–14.00
   Onsdag
   14/8
   12.00–14.00
   Torsdag
   15/8
   12.00–14.00
   Fredag
   16/8
   12.00–14.00
   rdag
   17/8
   Stängt
   ndag
   18/8
   Stängt
  • ndag
   19/8
   12.00–14.00
   Tisdag
   20/8
   12.00–14.00
   Onsdag
   21/8
   12.00–14.00
   Torsdag
   22/8
   12.00–14.00
   Fredag
   23/8
   12.00–14.00
   rdag
   24/8
   Stängt
   ndag
   25/8
   Stängt
  • ndag
   26/8
   14.00–22.00
   Tisdag
   27/8
   14.00–22.00
   Onsdag
   28/8
   14.00–22.00
   Torsdag
   29/8
   14.00–22.00
   Fredag
   30/8
   14.00–18.00
   rdag
   31/8
   11.00–17.00
   ndag
   1/9
   12.00–18.00
  • ndag
   2/9
   14.00–22.00
   Tisdag
   3/9
   14.00–22.00
   Onsdag
   4/9
   14.00–22.00
   Torsdag
   5/9
   14.00–22.00
   Fredag
   6/9
   14.00–18.00
   rdag
   7/9
   11.00–17.00
   ndag
   8/9
   12.00–18.00
 • Medicinska biblioteket
  12.00–14.00
  • ndag
   15/7
   12.00–14.00
   Tisdag
   16/7
   12.00–14.00
   Onsdag
   17/7
   12.00–14.00
   Torsdag
   18/7
   12.00–14.00
   Fredag
   19/7
   12.00–14.00
   rdag
   20/7
   Stängt
   ndag
   21/7
   Stängt
  • ndag
   22/7
   12.00–14.00
   Tisdag
   23/7
   12.00–14.00
   Onsdag
   24/7
   12.00–14.00
   Torsdag
   25/7
   12.00–14.00
   Fredag
   26/7
   12.00–14.00
   rdag
   27/7
   Stängt
   ndag
   28/7
   Stängt
  • ndag
   29/7
   12.00–14.00
   Tisdag
   30/7
   12.00–14.00
   Onsdag
   31/7
   12.00–14.00
   Torsdag
   1/8
   12.00–14.00
   Fredag
   2/8
   12.00–14.00
   rdag
   3/8
   Stängt
   ndag
   4/8
   Stängt
  • ndag
   5/8
   12.00–14.00
   Tisdag
   6/8
   12.00–14.00
   Onsdag
   7/8
   12.00–14.00
   Torsdag
   8/8
   12.00–14.00
   Fredag
   9/8
   12.00–14.00
   rdag
   10/8
   Stängt
   ndag
   11/8
   Stängt
  • ndag
   12/8
   12.00–14.00
   Tisdag
   13/8
   12.00–14.00
   Onsdag
   14/8
   12.00–14.00
   Torsdag
   15/8
   12.00–14.00
   Fredag
   16/8
   12.00–14.00
   rdag
   17/8
   Stängt
   ndag
   18/8
   Stängt
  • ndag
   19/8
   12.00–14.00
   Tisdag
   20/8
   12.00–14.00
   Onsdag
   21/8
   12.00–14.00
   Torsdag
   22/8
   12.00–14.00
   Fredag
   23/8
   12.00–14.00
   rdag
   24/8
   Stängt
   ndag
   25/8
   Stängt
  • ndag
   26/8
   08.00–22.00
   Tisdag
   27/8
   08.00–22.00
   Onsdag
   28/8
   08.00–22.00
   Torsdag
   29/8
   08.00–22.00
   Fredag
   30/8
   08.00–18.00
   rdag
   31/8
   11.00–16.00
   ndag
   1/9
   12.00–18.00
  • ndag
   2/9
   08.00–22.00
   Tisdag
   3/9
   08.00–22.00
   Onsdag
   4/9
   08.00–22.00
   Torsdag
   5/9
   08.00–22.00
   Fredag
   6/9
   08.00–18.00
   rdag
   7/9
   11.00–16.00
   ndag
   8/9
   12.00–18.00
 • Biblioteket Konstnärligt campus
  Stängt
  • ndag
   15/7
   Stängt
   Tisdag
   16/7
   Stängt
   Onsdag
   17/7
   Stängt
   Torsdag
   18/7
   Stängt
   Fredag
   19/7
   Stängt
   rdag
   20/7
   Stängt
   ndag
   21/7
   Stängt
  • ndag
   22/7
   Stängt
   Tisdag
   23/7
   Stängt
   Onsdag
   24/7
   Stängt
   Torsdag
   25/7
   Stängt
   Fredag
   26/7
   Stängt
   rdag
   27/7
   Stängt
   ndag
   28/7
   Stängt
  • ndag
   29/7
   Stängt
   Tisdag
   30/7
   Stängt
   Onsdag
   31/7
   Stängt
   Torsdag
   1/8
   Stängt
   Fredag
   2/8
   Stängt
   rdag
   3/8
   Stängt
   ndag
   4/8
   Stängt
  • ndag
   5/8
   Stängt
   Tisdag
   6/8
   Stängt
   Onsdag
   7/8
   Stängt
   Torsdag
   8/8
   Stängt
   Fredag
   9/8
   Stängt
   rdag
   10/8
   Stängt
   ndag
   11/8
   Stängt
  • ndag
   12/8
   Stängt
   Tisdag
   13/8
   Stängt
   Onsdag
   14/8
   Stängt
   Torsdag
   15/8
   Stängt
   Fredag
   16/8
   Stängt
   rdag
   17/8
   Stängt
   ndag
   18/8
   Stängt
  • ndag
   19/8
   Stängt
   Tisdag
   20/8
   Stängt
   Onsdag
   21/8
   Stängt
   Torsdag
   22/8
   Stängt
   Fredag
   23/8
   Stängt
   rdag
   24/8
   Stängt
   ndag
   25/8
   Stängt
  • ndag
   26/8
   10.00–16.00
   Tisdag
   27/8
   10.00–16.00
   Onsdag
   28/8
   10.00–16.00
   Torsdag
   29/8
   10.00–16.00
   Fredag
   30/8
   10.00–16.00
   rdag
   31/8
   Stängt
   ndag
   1/9
   12.00–16.00
  • ndag
   2/9
   10.00–16.00
   Tisdag
   3/9
   10.00–16.00
   Onsdag
   4/9
   10.00–16.00
   Torsdag
   5/9
   10.00–16.00
   Fredag
   6/9
   10.00–16.00
   rdag
   7/9
   Stängt
   ndag
   8/9
   12.00–16.00
 • Arkiv och specialsamlingar
  Stängt
  • ndag
   15/7
   Stängt
   Tisdag
   16/7
   Stängt
   Onsdag
   17/7
   Stängt
   Torsdag
   18/7
   Stängt
   Fredag
   19/7
   Stängt
   rdag
   20/7
   Stängt
   ndag
   21/7
   Stängt
  • ndag
   22/7
   Stängt
   Tisdag
   23/7
   Stängt
   Onsdag
   24/7
   Stängt
   Torsdag
   25/7
   Stängt
   Fredag
   26/7
   Stängt
   rdag
   27/7
   Stängt
   ndag
   28/7
   Stängt
  • ndag
   29/7
   Stängt
   Tisdag
   30/7
   Stängt
   Onsdag
   31/7
   Stängt
   Torsdag
   1/8
   Stängt
   Fredag
   2/8
   Stängt
   rdag
   3/8
   Stängt
   ndag
   4/8
   Stängt
  • ndag
   5/8
   Stängt
   Tisdag
   6/8
   Stängt
   Onsdag
   7/8
   Stängt
   Torsdag
   8/8
   Stängt
   Fredag
   9/8
   Stängt
   rdag
   10/8
   Stängt
   ndag
   11/8
   Stängt
  • ndag
   12/8
   Stängt
   Tisdag
   13/8
   Stängt
   Onsdag
   14/8
   Stängt
   Torsdag
   15/8
   Stängt
   Fredag
   16/8
   Stängt
   rdag
   17/8
   Stängt
   ndag
   18/8
   Stängt
  • ndag
   19/8
   10.00–14.00
   Tisdag
   20/8
   10.00–14.00
   Onsdag
   21/8
   10.00–14.00
   Torsdag
   22/8
   10.00–14.00
   Fredag
   23/8
   Stängt
   rdag
   24/8
   Stängt
   ndag
   25/8
   Stängt
  • ndag
   26/8
   14.00–17.00
   Tisdag
   27/8
   14.00–17.00
   Onsdag
   28/8
   14.00–17.00
   Torsdag
   29/8
   14.00–17.00
   Fredag
   30/8
   09.00–12.00
   rdag
   31/8
   Stängt
   ndag
   1/9
   Stängt
  • ndag
   2/9
   14.00–17.00
   Tisdag
   3/9
   14.00–17.00
   Onsdag
   4/9
   14.00–17.00
   Torsdag
   5/9
   14.00–17.00
   Fredag
   6/9
   09.00–12.00
   rdag
   7/9
   Stängt
   ndag
   8/9
   Stängt

Facebook och Youtube

Instagram

Snabba fakta

4 000
Besöker våra bibliotek varje dag
1 500 000
Böcker
1 300 000
Sökningar i bibliotekets söktjänst varje år
350
Tillgängliga databaser

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 2024-02-13