Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om biblioteket

Umeå universitetsbibliotek (UmUB) är det största vetenskapliga biblioteket i Norrland. Våra målgrupper är i första hand studenter och forskare/lärare vid Umeå universitet, men vi finns även till för allmänheten.

Biblioteket består av Universitetsbiblioteket (UB) mitt på campus, Medicinska biblioteket (MB) på Norrlands Universitetssjukhus, UB Konstnärligt campus vid Konstnärligt campus och Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).

Historik

UmUB har sitt ursprung i det "Vetenskapliga biblioteket i Umeå" som etablerades vid Umeå stadsbibliotek 1950. År 1958, när regeringen beslutade att etablera en medicinsk högskola i Umeå skapades också ett medicinskt bibliotek. Det ledde till att verksamheten vid Vetenskapliga biblioteket utökades.

1965 då Umeå universitet invigdes under högtidliga former hade redan Universitetsbiblioteket existerat i ett år. UmUB:s första överbibliotekarie var Paul Sjögren. Man började omedelbart planera för en ny biblioteksbyggnad på universitetsområdet.

Byggnadsarbetet påbörjades på våren 1967 och 1968 var Universitetsbibliotekets byggnad klar och den var placerad centralt på universitetets campus. Låneexpeditionen öppnades den 2/12 samma år, Forskarsalen några dagar senare och kursläsesalen 3/3 1969. På sin tid uppmärksammades biblioteksbyggnaden för sin interiör och öppna samlingar. Sedan dess har flera om- och tillbyggnader skett, den senaste 2006. Även det Medicinska biblioteket fick nya lokaler så sent som hösten 2002.

Donationer

Umeå universitetsbibliotek har mottagit åtskilliga donationer, som t.ex. de av Sigurd Curman och Olof Östergren, och har genom Stiftelsen Seth M. Kempe minnesfonds försorg kunnat ta emot delar av boksamlingar som tillhört exempelvis Nils Ahnlund, Björn Collinder, Eli Heckscher och Gustaf Hellström. Författarna Torgny Lindgren och Folke Isaksson har donerat originalmanuskript och andra handlingar, och här finns även författaren Sara Lidmans arkiv.

Pliktleveranser

Bibliotekets samlingar har till stor del byggts upp av så kallade pliktleveranser, det vill säga leveranser av allt material som trycks i Sverige. År 1951 fick biblioteket rätt till "det femte exemplaret" av allt svenskt tryck. Biblioteket är nu ett av sju svenska pliktbibliotek och varje vecka strömmar det in stora mängder av material (exempelvis böcker, tidskrifter och småtryck) som vi hanterar, gör urval ur och sedan för in i våra samlingar. Här kan du läsa mer om pliktleveranser.

Lika villkorsarbete

Vid biblioteket arbetar vi med lika villkorsfrågor utifrån Umeå universitets policy och vision.

Vi arbetar just nu aktivt med lika villkorsfrågor på följande sätt:

 • Biblioteket har utsett en Lika villkorsgrupp med en Lika villkorshandläggare och två Lika villkorsföreträdare som stöd till ledningsgruppen.
 • Vi har regnbågsflaggor synliga på informationsdisken i alla våra bibliotek, detta är en del i vår målsättning att synliggöra och inkludera hbtq-personer och visa att biblioteket stöttar strävan efter lika rättigheter.
 • Pride på biblioteket - bokutställning på alla våra bibliotek i samband med prideveckan i Umeå varje år.
 • Fokus på diskrimineringsgrunderna vid skyltning och urval av böcker.
 • Tematiska skyltningar om nationella minoritetsspråk i vår informationsdisk.
 • Information om tillgänglighet till våra fysiska lokaler finns på bibliotekets webbsida.
 • Biblioteket erbjuder Läs- och skrivstöd till studenter som behöver få sin kurslitteratur anpassad eller som använder datorprogram som stöd i sitt läsande och skrivande.

Sociala medier

Öppettider

 • Universitetsbiblioteket
  12.00–18.00
  • ndag
   20/1
   08.00–22.00
   Tisdag
   21/1
   08.00–22.00
   Onsdag
   22/1
   08.00–22.00
   Torsdag
   23/1
   08.00–22.00
   Fredag
   24/1
   08.00–18.00
   rdag
   25/1
   11.00–17.00
   ndag
   26/1
   12.00–18.00
  • ndag
   27/1
   08.00–22.00
   Tisdag
   28/1
   08.00–22.00
   Onsdag
   29/1
   08.00–22.00
   Torsdag
   30/1
   08.00–22.00
   Fredag
   31/1
   08.00–18.00
   rdag
   1/2
   11.00–17.00
   ndag
   2/2
   12.00–18.00
  • ndag
   3/2
   08.00–22.00
   Tisdag
   4/2
   08.00–22.00
   Onsdag
   5/2
   08.00–22.00
   Torsdag
   6/2
   08.00–22.00
   Fredag
   7/2
   08.00–18.00
   rdag
   8/2
   11.00–17.00
   ndag
   9/2
   12.00–18.00
  • ndag
   10/2
   08.00–22.00
   Tisdag
   11/2
   08.00–22.00
   Onsdag
   12/2
   08.00–22.00
   Torsdag
   13/2
   08.00–22.00
   Fredag
   14/2
   08.00–18.00
   rdag
   15/2
   11.00–17.00
   ndag
   16/2
   12.00–18.00
  • ndag
   17/2
   08.00–22.00
   Tisdag
   18/2
   08.00–22.00
   Onsdag
   19/2
   08.00–22.00
   Torsdag
   20/2
   08.00–22.00
   Fredag
   21/2
   08.00–18.00
   rdag
   22/2
   11.00–17.00
   ndag
   23/2
   12.00–18.00
  • ndag
   24/2
   08.00–22.00
   Tisdag
   25/2
   08.00–22.00
   Onsdag
   26/2
   08.00–22.00
   Torsdag
   27/2
   08.00–22.00
   Fredag
   28/2
   08.00–18.00
   rdag
   29/2
   11.00–17.00
   ndag
   1/3
   12.00–18.00
  • ndag
   2/3
   08.00–22.00
   Tisdag
   3/3
   08.00–22.00
   Onsdag
   4/3
   08.00–22.00
   Torsdag
   5/3
   08.00–22.00
   Fredag
   6/3
   08.00–18.00
   rdag
   7/3
   11.00–17.00
   ndag
   8/3
   12.00–18.00
  • ndag
   9/3
   08.00–22.00
   Tisdag
   10/3
   08.00–22.00
   Onsdag
   11/3
   08.00–22.00
   Torsdag
   12/3
   08.00–22.00
   Fredag
   13/3
   08.00–18.00
   rdag
   14/3
   11.00–17.00
   ndag
   15/3
   12.00–18.00
 • Medicinska biblioteket
  12.00–18.00
  • ndag
   20/1
   08.00–22.00
   Tisdag
   21/1
   08.00–22.00
   Onsdag
   22/1
   08.00–22.00
   Torsdag
   23/1
   08.00–22.00
   Fredag
   24/1
   08.00–18.00
   rdag
   25/1
   11.00–16.00
   ndag
   26/1
   12.00–18.00
  • ndag
   27/1
   08.00–22.00
   Tisdag
   28/1
   08.00–22.00
   Onsdag
   29/1
   08.00–22.00
   Torsdag
   30/1
   08.00–22.00
   Fredag
   31/1
   08.00–18.00
   rdag
   1/2
   11.00–16.00
   ndag
   2/2
   12.00–18.00
  • ndag
   3/2
   08.00–22.00
   Tisdag
   4/2
   08.00–22.00
   Onsdag
   5/2
   08.00–22.00
   Torsdag
   6/2
   08.00–22.00
   Fredag
   7/2
   08.00–18.00
   rdag
   8/2
   11.00–16.00
   ndag
   9/2
   12.00–18.00
  • ndag
   10/2
   08.00–22.00
   Tisdag
   11/2
   08.00–22.00
   Onsdag
   12/2
   08.00–22.00
   Torsdag
   13/2
   08.00–22.00
   Fredag
   14/2
   08.00–18.00
   rdag
   15/2
   11.00–16.00
   ndag
   16/2
   12.00–18.00
  • ndag
   17/2
   08.00–22.00
   Tisdag
   18/2
   08.00–22.00
   Onsdag
   19/2
   08.00–22.00
   Torsdag
   20/2
   08.00–22.00
   Fredag
   21/2
   08.00–18.00
   rdag
   22/2
   11.00–16.00
   ndag
   23/2
   12.00–18.00
  • ndag
   24/2
   08.00–22.00
   Tisdag
   25/2
   08.00–22.00
   Onsdag
   26/2
   08.00–22.00
   Torsdag
   27/2
   08.00–22.00
   Fredag
   28/2
   08.00–18.00
   rdag
   29/2
   11.00–16.00
   ndag
   1/3
   12.00–18.00
  • ndag
   2/3
   08.00–22.00
   Tisdag
   3/3
   08.00–22.00
   Onsdag
   4/3
   08.00–22.00
   Torsdag
   5/3
   08.00–22.00
   Fredag
   6/3
   08.00–18.00
   rdag
   7/3
   11.00–16.00
   ndag
   8/3
   12.00–18.00
  • ndag
   9/3
   08.00–22.00
   Tisdag
   10/3
   08.00–22.00
   Onsdag
   11/3
   08.00–22.00
   Torsdag
   12/3
   08.00–22.00
   Fredag
   13/3
   08.00–18.00
   rdag
   14/3
   11.00–16.00
   ndag
   15/3
   12.00–18.00
 • UB Konstnärligt campus
  12.00–16.00
  • ndag
   20/1
   10.00–16.00
   Tisdag
   21/1
   10.00–16.00
   Onsdag
   22/1
   10.00–16.00
   Torsdag
   23/1
   10.00–16.00
   Fredag
   24/1
   10.00–16.00
   rdag
   25/1
   Stängt
   ndag
   26/1
   12.00–16.00
  • ndag
   27/1
   10.00–16.00
   Tisdag
   28/1
   10.00–16.00
   Onsdag
   29/1
   10.00–16.00
   Torsdag
   30/1
   10.00–16.00
   Fredag
   31/1
   10.00–16.00
   rdag
   1/2
   Stängt
   ndag
   2/2
   12.00–16.00
  • ndag
   3/2
   10.00–16.00
   Tisdag
   4/2
   10.00–16.00
   Onsdag
   5/2
   10.00–16.00
   Torsdag
   6/2
   10.00–16.00
   Fredag
   7/2
   10.00–16.00
   rdag
   8/2
   Stängt
   ndag
   9/2
   12.00–16.00
  • ndag
   10/2
   10.00–16.00
   Tisdag
   11/2
   10.00–16.00
   Onsdag
   12/2
   10.00–16.00
   Torsdag
   13/2
   10.00–16.00
   Fredag
   14/2
   10.00–16.00
   rdag
   15/2
   Stängt
   ndag
   16/2
   12.00–16.00
  • ndag
   17/2
   10.00–16.00
   Tisdag
   18/2
   10.00–16.00
   Onsdag
   19/2
   10.00–16.00
   Torsdag
   20/2
   10.00–16.00
   Fredag
   21/2
   10.00–16.00
   rdag
   22/2
   Stängt
   ndag
   23/2
   12.00–16.00
  • ndag
   24/2
   10.00–16.00
   Tisdag
   25/2
   10.00–16.00
   Onsdag
   26/2
   10.00–16.00
   Torsdag
   27/2
   10.00–16.00
   Fredag
   28/2
   10.00–16.00
   rdag
   29/2
   Stängt
   ndag
   1/3
   12.00–16.00
  • ndag
   2/3
   10.00–16.00
   Tisdag
   3/3
   10.00–16.00
   Onsdag
   4/3
   10.00–16.00
   Torsdag
   5/3
   10.00–16.00
   Fredag
   6/3
   10.00–16.00
   rdag
   7/3
   Stängt
   ndag
   8/3
   12.00–16.00
  • ndag
   9/3
   10.00–16.00
   Tisdag
   10/3
   10.00–16.00
   Onsdag
   11/3
   10.00–16.00
   Torsdag
   12/3
   10.00–16.00
   Fredag
   13/3
   10.00–16.00
   rdag
   14/3
   Stängt
   ndag
   15/3
   12.00–16.00
 • Arkiv och specialsamlingar
  Stängt
  • ndag
   20/1
   09.00–17.00
   Tisdag
   21/1
   09.00–17.00
   Onsdag
   22/1
   09.00–17.00
   Torsdag
   23/1
   09.00–17.00
   Fredag
   24/1
   09.00–17.00
   rdag
   25/1
   Stängt
   ndag
   26/1
   Stängt
  • ndag
   27/1
   09.00–17.00
   Tisdag
   28/1
   09.00–17.00
   Onsdag
   29/1
   09.00–17.00
   Torsdag
   30/1
   09.00–17.00
   Fredag
   31/1
   09.00–17.00
   rdag
   1/2
   Stängt
   ndag
   2/2
   Stängt
  • ndag
   3/2
   09.00–17.00
   Tisdag
   4/2
   09.00–17.00
   Onsdag
   5/2
   09.00–17.00
   Torsdag
   6/2
   09.00–17.00
   Fredag
   7/2
   09.00–17.00
   rdag
   8/2
   Stängt
   ndag
   9/2
   Stängt
  • ndag
   10/2
   09.00–17.00
   Tisdag
   11/2
   09.00–17.00
   Onsdag
   12/2
   09.00–17.00
   Torsdag
   13/2
   09.00–17.00
   Fredag
   14/2
   09.00–17.00
   rdag
   15/2
   Stängt
   ndag
   16/2
   Stängt
  • ndag
   17/2
   09.00–17.00
   Tisdag
   18/2
   09.00–17.00
   Onsdag
   19/2
   09.00–17.00
   Torsdag
   20/2
   09.00–17.00
   Fredag
   21/2
   09.00–17.00
   rdag
   22/2
   Stängt
   ndag
   23/2
   Stängt
  • ndag
   24/2
   09.00–17.00
   Tisdag
   25/2
   09.00–17.00
   Onsdag
   26/2
   09.00–17.00
   Torsdag
   27/2
   09.00–17.00
   Fredag
   28/2
   09.00–17.00
   rdag
   29/2
   Stängt
   ndag
   1/3
   Stängt
  • ndag
   2/3
   09.00–17.00
   Tisdag
   3/3
   09.00–17.00
   Onsdag
   4/3
   09.00–17.00
   Torsdag
   5/3
   09.00–17.00
   Fredag
   6/3
   09.00–17.00
   rdag
   7/3
   Stängt
   ndag
   8/3
   Stängt
  • ndag
   9/3
   09.00–17.00
   Tisdag
   10/3
   09.00–17.00
   Onsdag
   11/3
   09.00–17.00
   Torsdag
   12/3
   09.00–17.00
   Fredag
   13/3
   09.00–17.00
   rdag
   14/3
   Stängt
   ndag
   15/3
   Stängt

Snabba fakta

4 000

Besöker våra bibliotek varje dag

1 500 000

Böcker

1 300 000

Sökningar i bibliotekets söktjänst varje år

350

Tillgängliga databaser