"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vår forskning

Forskningen på Campus Bigården vid Umeå universitet fokuserar på biodling och pollineringsekologi.

Insekter har funnits på jorden i över 400 miljoner och har därmed överlevt dinosaurierna och flera andra naturkatastrofer. Det är därför en ganska allvarlig varningssignal när antalet vetenskapliga rapporter kring insekters försvinnande ständigt ökar. Varför är detta så viktigt? Jo, ungefär 80 procent av alla växter i naturen är beroende av växter, många djurgrupper livnär sig enbart på insekter – listan på alla viktiga ekosystemservicetjänster som insekterna bidrar med kan göras lång.

Krisläget är också ett exempel på hur viktigt det är med grundforskning. Under de senaste decennierna har undervisningen och grundforskningen kring insekter ständigt nedprioriterats. Många universitet, inklusive Umeå Universitet, saknar till och med en professur eller institution i entomologi. För att hantera denna brist har forskare och lärare vid Umeå universitet och SLU i Umeå skapat det nya nätverket Arthropodum.

Arthropodum - insektsforskning

Tack vare Umeå universitets teamanda och tankar kring hållbarhet har en grupp lärare och forskare börjat bygga upp ett nytt kompetenscentrum som går under namnet Arthropodum. Umeå universitet har faktiskt många forskare som på något sätt forskar kring leddjur och insekter – antingen inom grundforskning eller tillämpad forskning – men alla jobbar i stuprör och studenter specialiserar sig alltför fort utan en vidare allmän förståelse kring leddjur och insekter. Genom att bilda ett nätverk kan dessa aktiviteter skapa nya möjligheter för undervisning och forskning om insekter.

Campus Bigården - forskning om bin och pollinering

Gällande våra bikupor fokuserar forskningen på:

  • Honungsbiets biologi
  • Pollineringsekologi
Senast uppdaterad: 2020-05-18