Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Campus Bigården

Med 150 000 flitiga och ihärdiga medarbetare i våra bikupor – peppade av bidrottningarna Vilhelmina, Fredrika och Dorotea – skapar Umeå universitet ett pollinerarvänligt campus och bidrar därmed till den biologiska mångfalden.

Den senaste tiden har det skrivits mycket om problematiken kring det minskande antalet insekter, såsom pollinatörer, i våra nyhetsmedier. Pollinering är ett viktigt element i vår natur – ungefär 80 procent  av alla växter i naturen är beroende av pollinatörer på olika sätt.

För att bidra till att lösa detta problem har nu Umeå universitet, SLU i Umeå och Akademiska Hus ställt upp tre bikupor med nordiska bin på campus vid Umeå universitet.

Se filmklipp där projektledare Natuschka Lee berättar mer

Ambitioner med Campus Bigården:

  • Stödja det utrotningshotade nordiska biet Apis mellifera mellifera. 
  • Bidra till pollineringen av lokala växter i nära omnejd.
  • Producera biprodukter såsom honung, pollen och vax – som ekovänliga campusprodukter.
  • Utbilda universitetsanställda och studenter inom biodling och pollineringsekologi.
  • Organisera olika aktiviteter för allmänheten kring temat biodling och pollinering, till exempel medborgarforskning, fotoutställningar, insektsstigar och bisafaris.
  • Uppställning av designade insektshotell runt om i Umeå i samarbete med Umeå kommun och Västerbottens Länsstyrelse. 
  • Med insektshotell och andra projekt stödja vilda pollinatörer såsom fjärilar, humlor och vilda bin.

Projektet sker i samarbete mellan forskare och lärare vid Umeå universitet och SLU i Umeå, UmU holding, Umeå kommun och Länsstyrelsen Västerbotten.

Projektet finansieras delvis genom projektet Trees and Crops for the Future vid Umeå Plant Science Centre och via Jordbruksverkets biodlingsprogram samt två olika INTERREG-projekt. För stödåtgärder av vilda pollinatörer har medel erhållits från Naturvårdsverkets LONA-program.

Fördjupa dig:

Bikupornas placering och färger

Bikuporna är uppställda bakom Växthuset på Artedigränd 16 vid Umeå universitet – de kan ses från alla håll men är skyddade med staket och lås. Många tankar ligger bakom placeringen av bikuporna, dels för att optimera betingelserna för bina (sol, skyddat läge, minska risken för inkräktare såsom myror och vissa parasiter), dels för att det ska vara lätt för allmänheten att se bikuporna med minimala risker. 

Bikupornas färger speglar den biologiska mångfalden i svensk miljö (björk, gran, lava, olika färger på blommor). Våra bidrottningar har fått namn efter olika drottningar med relation antingen till Norrland eller till kända personer som engagerar sig för natur och klimat eller efter naturfenomen.

Nuvarande bisamhällen

Dorotea:

Ursprung: Tavelsjö, köpt från Åke Jonsson, ordförande för Umeåortens  biodlareförening. Biras: Apis mellifera mellifera (det nordiska biet). Född: 2019. Namn efter tätort i Västerbotten (tidigare benämnt Bergvattnet, Kraapohke eller Kraaponjaevrie), efter 1799 omdöpt till drottning Fredrika Dorotea Vilhelmina (1781-1826).

Fredrika:

Ursprung: Bygdeträsket, donation från tidigare medarbetare vid Umeå universitet, Rolf Sjöström. Biras: Apis mellifera mellifera (det nordiska biet). Född: 2018. Namn efter tätort i Västerbotten (tidigare benämnt Viska, från samiskans Visteke, platsen som är rik på renlav), efter 1799 omdöpt till drottning Fredrika Dorotea Vilhelmina (1781-1826).

Vilhelmina:

Ursprung: Bygdeträsket, köpt från tidigare medarbetare vid Umeå universitet, Rolf Sjöström. Biras: Apis mellifera mellifera (det nordiska biet). Född: 2018. Namn efter tätort i Västerbotten (tidigare benämnt Vualtjere, sammansatt av avfärd och sjö –efter Vual-sjön), efter 1799 omdöpt till drottning Fredrika Dorotea Vilhelmina (1781-1826).

 

Biodlarteamet vid Umeå universitet

Natuschka Lee, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Philippe Simon, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Forskare och lärare som bidrar med knowhow i biodling, biprover eller forskning

Anders Berg, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Olle Nygren, Kansliet för medicin

Tor Ny, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik  

Sven Carlsson, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, expert på odling av drottningar

Uwe Sauer, Kemiska institutionen  

Dan Hultmark, Institutionen för molekylärbiologi 

Jonas Barandun, Institutionen för molekylärbiologi

Bent Christensen, Institutionen för ekologi, miljö opch geovetenskap

Per Stenberg, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap samt FOI

Carita Bengs, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap  

Madelen Bodin, föreståndare på Curiosum 

Cheng Choo Lee, UCEM 

Johanna Wallsten (föreståndare SITES Röbäcksdalen), Brooke Micke och David Parson,  Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU 

Anne Maarit Hekkala, Institutionen för vilt, fiske och miljö, SLU

Arboretum Norr, SLU

Lokala biodlare och experter

Per Ruth, erfaren biodlare i Umeå sedan 50 år med stort engagemang i NordBi projektet

Åke Jonsson, erfaren biodlare i Tavelsjö, ordförande för Umeåortens biodlarförening 

Jörgen Kragh, erfaren biodlare i Degernäs, bihälsokonsulent och varroa sakkunnig

Claes Dahlgren, erfaren biodlare Umeå

Rolf Sjöström, tidigare anställd vid Umeå universitet, erfaren biodlare i Bygdeträsk, en av Västerbottens viktiga bidragare av bisamhällen till nya biodlare

Binyheter

Franska studenter undersökte insekter

Honungsbin och vedlevande insekter i fokus under Erasmuspraktik.

Pollinerande insekter får sin plats i Junsele djurpark

Norrlands första pollineringspark - ett forskningsprojekt och inslag för besökare i parken på samma gång.

Pollenjakten drar igång och hela veckan tillägnas pollinatörer

Pollineringsveckan 15–23 maj handlar uppmärksammar våra livsviktiga pollinatörer och deras roll i ekosystem.

På gång - när coronaläget tillåter det

Norrländsk naturhonung

Vi producerar norrländsk naturhonung, utan tillsatser, av högsta kvalitet.

Bee-cam

Följ hur aktiva våra bin är. Vi streamar livet i kupan och väger honungen.

Bisafari och insektsvandring

Vi delar med oss av kunskap kring växter och mångfalden av insekter på campus.

Fakta om honungsbiet

Honungsbin utgör en liten bråkdel, men ack så viktig, av alla pollinerande insekter i naturen.

Vår forskning

Forskningen i samband med våra bikupor fokuserar på biodling och pollineringsekologi.

Samarbeten

Vi har en mängd samverkan med olika aktörer kring honungsbin och pollinering.

För mer information, kontakta gärna:

Natuschka Lee
Forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 47