"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning

Sedan starten 2000 har CMTF drivit ett stort antal forskningsprojekt som resulterat i närmare 300 vetenskapliga rapporter och artiklar. Projekten har stor bredd – från detektering av prostatacancer med resonanssensorer, till studier av vätsketryck i hjärnan och palpering på distans.

Medicinsk teknik är ett forskningsfält där utvecklingen går mycket snabbt. Ny teknik öppnar ständigt upp för nya möjligheter och lösningar till produkter och metoder som kan underlätta och förbättra sjukvården, människors hälsa och livssituation. Genom CMTF samlas norra regionens starka kompetens och långa erfarenhet inom området och tillsammans är vi med och leder den snabba utvecklingen framåt.

Forskningen bedrivs av forskare knutna till Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Norrlands universitetssjukhus, som även är verksamma som lärare i kurser vid sina universitet. CMTF har etablerat sig som en välkänd och respekterad aktör på både den nationella och internationella forskningsarenan, något som inte minst kommer till uttryck genom de många inbjudningar till konferenser och erbjudanden om samarbete som våra forskare får.

Senast uppdaterad: 2019-05-21