Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Välkommen till Regional Science Association Sweden (RSAS)

RSAS vänder sig främst till akademiker, policymakare, politiker, planerare och forskare med ett intresse inom stadsplanering, regionalvetenskap, regionala aspekter på samhällsfrågor och samhällsutveckling.

Ämnesmässigt spänner RSAS över områden så som nationalekonomi, statsvetenskap, geografi, regional och urban utveckling samt rumsliga modeller och ekonometri. RSAS syftar främst till att utgöra en plattform för utbyte av kunskap och erfarenheter mellan forskare med olika ämnesbakgrund och andra intressenter inom offentlig och privat sektor med ett starkt intresse för samhällsutveckling och planering. För att stimulera till kunskapsutbyten och diskussioner inom dessa områden anordnar RSAS olika seminarier och arrangemang.

Regional Science Association Sweden (RSAS) utgör den svenska sektionen inom den Nordiska sektionen av ERSA (NS-RSA).

 

Medlemskap i NS-RSA

RSAS är en underavdelning till den Nordiska sektionen av ERSA (NS-RSA).

Ett medlemskap i NS-RSA innebär även ett medlemskap i Regional Science Association International (RSAI). Medlemsskapet omfattar även:

• Tillgång till digitala versioner av Papers in Regional Science , Regional Science Policy and Practice samt digital och tryckt kopia av Review of Regional Research.

• Lägre konferensavgift på den årliga ERSA konferensen.

• Nyhetsbrev från RSAS och ERSA och inbjudan till andra event.

Så här blir du medlem:

Medlemskap i NS-RSA erhålls genom att lösa medlemsavgiften, för närvarande 50 EUR/år (eller motsvarande belopp i SEK) antingen via Bankgiro eller som en banköverföring:

1.    Via Bankgiro 5673-6523

2.    Via banköverföring

Name of the bank: Ekeby Sparbank 
Name of account: ERSA NORDIC SECTION 
Clearingnumber: 8050-7 
Account number: 803 110 426-1 

IBAN number: SE2480000805078031104261
BIC (Swift): SWEDSESS

Vänligen inkludera dina kontaktuppgifter (namn, efternamn och affiliering) i betalningen.

För mer information angående betalning kontakta NS-RSAs kassör Magnus Andersson, magnus.e.andersson@mau.se. För övriga frågor till NS-RSA kan skickas till NS-RSAs sekreterare Mikaela Backman, Mikaela.Backman@ju.se eller NS-RSAs ordförande Martin Andersson martin.andersson@bth.se.

Ordförande RSAS

Jonas Westin
Forskare, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 55