Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 december 2020)

printicon

Välkommen till Regional Science Association Sweden (RSAS)

RSAS vänder sig främst till akademiker, policymakare, politiker, planerare och forskare med ett intresse inom stadsplanering, regionalvetenskap, regionala aspekter på samhällsfrågor och samhällsutveckling.

Ämnesmässigt spänner RSAS över områden så som nationalekonomi, statsvetenskap, geografi, regional och urban utveckling samt rumsliga modeller och ekonometri. RSAS syftar främst till att utgöra en plattform för utbyte av kunskap och erfarenheter mellan forskare med olika ämnesbakgrund och andra intressenter inom offentlig och privat sektor med ett starkt intresse för samhällsutveckling och planering. För att stimulera till kunskapsutbyten och diskussioner inom dessa områden anordnar RSAS olika seminarier och arrangemang.

Regional Science Association Sweden (RSAS) utgör den svenska sektionen inom den Nordiska sektionen (NS-RSA) av Regional Science Association International (RSAI).

 

Medlemsskap i RSAS

 

Ett medlemskap I RSAS innebär även ett medlemskap i European Regional Science Association (ERSA). Det omfattar

• Tillgång till den digitala versionen av Papers in Regional Science.

• Lägre konferensavgift på den årliga ERSA konferensen.

• Nyhetsbrev från RSAS och ERSA och inbjudan till andra event.

 

Såhär blir du medlem

Medlemskap i RSAS erhålls genom att lösa medlemsavgiften, för närvarande 200 SEK/år, enligt följande:

1.     Betala medlemsavgiften på 200 SEK till PRIVATGIRO 75 55 42-8. Vänligen inkludera dina kontaktuppgifter i betalningen.

Kontohavare är

THE REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION OF SWEDEN (RSAS).
C/O CENTRUM FÖR REGIONALVETENSKAP
UMEÅ UNIVERSITET
90187 UMEÅ, SWEDEN

2.     Skicka en e-post med dina kontaktuppgifter (namn, e-post, affiliering) till johan.lundberg@umu.se

Ordförande RSAS

Johan Lundberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 40