"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Jonas Westin

Forskar om matematiska metoder och modeller för att undersöka samhällsvetenskapliga problem. Undervisar i kurser i matematisk modellering och projektkurser för blivande civilingenjörer.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, MIT.F.334 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5 Samhällsvetarhuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar som universitetslektor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik samt som forskare vid Centrum för regionalvetenskap (CERUM). En gemensam nämnare i min forskning är användning av matematiska metoder och modeller för att undersöka i huvudsak samhällsvetenskapliga problem. Matematiska modeller och statistik används i många sammanhang för att ta fram beslutsunderlag inom såväl privat som offentlig sektor. I min forskning undersöker jag hur olika typer av matematiska och statistiska antaganden påverkar de slutsatser och rekommendationer som dessa besluts­modeller ger.

Biografi

Jag disputerade 2012 vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från KTH och en politices kandidatexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet.

 

Stockholm: Sweco; WSP; Umeå universitet 2024
Edwards, Henrik; Anderstig, Christer; Westin, Jonas; et al.
CERUM rapport, 76/2023
Anderstig, Christer; Snickars, Folke; Westin, Jonas; et al.
VTI Working papers
Flötteröd, Gunnar; Sjöstrand, Henrik; Kristofersson, Filip; et al.
Tillväxtanalys Rapport, 2022:06
Anderstig, Christer; Snickars, Folke; Westin, Jonas; et al.
Högre Utbildning, Cappelen Damm Akademisk 2022, Vol. 12, (1) : 38-46
Westin, Jonas; Svensson, Johan
CERUM rapport, 73
Westin, Jonas; Westin, Lars
CERUM rapport, 67
Westin, Jonas; Asplund, Disa
VTI rapport, 1070
Johansson, Magnus; Karlsson, Rune; Westin, Jonas
Transportation research Interdisciplinary Perspectives, Elsevier 2020, Vol. 8
Sandberg Hanssen, Thor-Erik; Helo, Petri; Solvoll, Gisle; et al.
CERUM rapport, 61
Helo, Petri; Sandberg Hanssen, Thor-Erik; Solvoll, Gisle; et al.
FoU-rapport / Nord universitet, 44
Solvoll, Gisle; Sandberg Hanssen, Thor-Erik; Helo, Petri; et al.
CERUM rapport, 50
Westin, Jonas; Knutsson, Johanna; Bylund, Rebecca; et al.
CERUM rapport, 59
Westin, Jonas; Westin, Lars; Strandberg, Filip; et al.
University of Vaasa Reports, 12
Helo, Petri; Rouzafzoon, Javad; Solvoll, Gisle; et al.
CERUM rapport, 47
Westin, Jonas; Westin, Lars
VTI notat, 31-2016
Asplund, Disa; Westin, Jonas
Trafikverket 2017
Jonsson, Daniel R.; Adolphsson, Marcus; Westin, Jonas
Papers in regional science (Print), Wiley-Blackwell 2017, Vol. 96, (2) : 401-422
Proost, Stef; Westin, Jonas
Universitetspedagogiska konferensen 2017: undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2017 : 52-53
Svensson, Johan; Westin, Jonas; Svensson, Ingrid
CERUM rapport, 45
Westin, Jonas; Westin, Lars; Strandberg, Filip; et al.
Trafikverket 2017
Westin, Lars; Westin, Jonas; Zola, Johanna
VTI notat, 30-2016
Vierth, Inge; Karlsson, Rune; Westin, Jonas
Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 88 : 286-303
Westin, Jonas; Franklin, Joel P.; Proost, Stef; et al.
European Journal of Transport and Infrastructure Research, Vol. 16, (4) : 619-632
Westin, Jonas; Vierth, Inge; de Jong, Gerard; et al.
European Journal of Transport and Infrastructure Research, TU Delft Open Publishing 2016, Vol. 16, (4) : 619-632
Westin, Jonas; Vierth, Inge; de Jong, Gerard; et al.
CERUM rapport, 43
Westin, Jonas; Westin, Lars; Olsson, Olof; et al.
ITEA Annual Conference and Summer School 2015, Oslo, Norway, June 15-19, 2015
Westin, Jonas
Working papers in Transport Economics, 2005:10
Westin, Jonas; de Jong, Gerard; Vierth, Inge; et al.
55th ERSA Congress, Lisbon, Portugal, August 25-28, 2015
Westin, Jonas; Forsgren, Andreas
Transportforum, Linköping, 8-9 januari, 2015
Westin, Jonas; Forsgren, Andreas
Westin, Jonas; Westin, Lars
ITEA Annual Conference and Summer School on Transportation Economics (Kuhmo-Nectar), Toulouse, France, June 2-6, 2014, Toulouse, France
Proost, Stef; Westin, Jonas
CERUM rapport, 41
Westin, Jonas; Forsgren, Andreas

Forskningsprojekt

1 april 2024 till 31 mars 2026
1 januari 2024 till 28 februari 2027
1 januari 2017 till 31 oktober 2019
1 november 2012 till 30 april 2014

Jag undervisar i kurser i matematisk modellering, statistik, ekonomi, optimering och projektkurser för blivande civilingenjörer.