Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Ledningsråd

Centrum för skolledarutveckling har ett ledningsråd. Ledningsrådet består av representanter från huvudmän i Norrland, Skåne och Småland samt personal som sitter i Centrums ledningsgrupp.

Ledningsrådets uppgift är att vara rådgivande i frågor som rör Rektorsprogrammet och annan utbildning av skolledare. Det skapar även en möjlighet att samråda om frågor som rör skolledarskap och skolutveckling. Via ledamöterna finns det möjlighet att sprida information om aktuella frågor och satsningar. Rådet möts en gång per termin.

Ledamöter

Roberto Citterio
Chef för pedagogisk inspiration
Malmö stad
roberto.citterio@malmo.se

Maarit Enbuske
Skolchef
Luleå kommun
maarit.enbuske@skol.lulea.se

Bodil Gustafsson
Skolchef
Högsby kommun
bodil.gustafsson@hogsby.se

Nils-Göran Jonasson
Barn- och utbildningschef
Ljungby kommun
nils-goran.jonasson@ljungby.se

Karin Kihlman Thornell
Barn- och utbildningschef
Värnamo kommun
karin.k.kihlman.thornell@edu.varnamo.se

Ulf Leo
Biträdande utbildningschef
Centrum för skolledarutveckling
ulf.leo@umu.se

Lisa Oldmark
HR-direktör och chef för AcadeMedia Academy
AcadeMedia
lisa.oldmark@academedia.se

Christer Olofsson
Förvaltningschef Skola och förskola
Ystads kommun
christer.olofsson@ystad.se

Eva Sundström
Biträdande utbildningschef
Centrum för skolledarutveckling
eva.sundstrom@umu.se

Fredrik Menkus Wegbratt
Utbildningschef
Landskrona stad
fredrik.menkuswegbratt@landskrona.se

Ulla Wram
VO-chef Familj och utbildning
Östra Göinge kommun
ulla.wram@ostragoinge.se

Ulrika Eriksson
Skolchef
Sorsele kommun
ulrika.eriksson@sorsele.se

Helene Ärlestig
Utbildningschef
Centrum för skolledarutveckling
helene.arlestig@umu.se