"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Covid-19-information till studenter med VFU/klinisk praktik i hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Nedan följer information för studenter som har verksamhetsförlagd utbildning, VFU/klinisk praktik inom hälso- och sjukvård i Norra sjukvårdsregionen samt studenter som har VFU i kommunal regi.

Rekommendation för vaccination

12 november 2021 beslutade Region Västerbotten om att studenter som var ovaccinerade mot covid-19 inte längre fick göra sin verksamhetsförlagda utbildning inom regionens verksamheter. I och med den höga vaccinationstäckningen har det kravet kunnat tas bort.

Däremot ska studenter följa de rekommendationer för smittskydd som finns i respektive region samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Se länkar till regionerna nedan.

Om verksamhetschefen på den klinik där du ska göra verksamhetsförlagd utbildning/klinisk praktik efterfrågar bevis på att du vaccinerats mot covid-19, kan du visa detta med ett covidbevis från www.covidbevis.se

På Campus Umeå finns en drop in-mottagning för kostnadsfri vaccination mot covid-19 för dig som behöver detta.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Frågor och svar om Hälso- och vaccinationsprogrammet

Regionernas information om Covid-19

Region Västerbotten

Region Västerbotten har riktlinjer riktade till dig som student

Region Norrbotten

Region Västernorrland

Region Jämtland Härjedalen

Senast uppdaterad: 2023-06-19