"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Högskoleprovet

På uppdrag av Universitets- och högskolerådet bedrivs vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap konstruktion, analys, utvärdering samt forsknings- och utvecklingsarbete kring högskoleprovet.

Högskoleprovet har sedan 1977 fungerat som urvalsinstrument till högre utbildning i Sverige, där det utgör ett alternativ till betygsurvalet när det finns fler behöriga sökande än antal studieplatser. Det finns ett stort intresse för att göra provet, ofta för att kunna konkurrera i två urvalsgrupper, men för många kan provet utgöra den enda vägen till utbildningar där det är konkurrens om platserna.

Högskoleprovet mäter kunskaper som har betydelse för att klara högskolestudier. Provet är indelat i en verbal del, som har tonvikt på ord- och läsförståelse och en kvantitativ del, som har tonvikt på matematiska kunskaper och förmåga att tolka och förstå grafisk information. Provet ges normalt två gånger per år. Provet var under många år öppet för alla men har nu en nedre åldersgräns på 19 år. Provet kan tas flera gånger och om en sökande till högre utbildning har flera giltiga provresultat så räknas det bästa resultatet. Eftersom ett provresultat är giltigt i flera år är det viktigt att provpoäng kan jämföras över tid. Detta ställer stora krav på provets kvalitet och utformning. I konstruktionen eftersträvas att varje prov ska vara unikt men ändå jämförbart med tidigare prov i innehåll och svårighet, och därefter finjusteras provresultatet utifrån svårighetsgraden på varje prov genom en ekvivaleringsprocess, där provpoängen överförs till en så kallad normerad skala (0.0-2.0).

Det är ett rigoröst arbete att utveckla ett prov som högskoleprovet, eftersom det är ett viktigt prov med stor betydelse för såväl provdeltagarna som för högskolorna och samhället i stort. Provets utvecklingsprocess tar omkring två år, eftersom alla provuppgifter granskas, utprövas empiriskt och analyseras statistiskt, ibland flera gånger. Det sker också ett omfattande efterarbete efter varje prov när utfallet ska analyseras och resultatet rapporteras. För närvarande arbetar 14 personer på hel- eller deltid med konstruktion, utveckling och forskning kring högskoleprovet. Läs mer om Högskoleprovet och hur det används i urvalet till högre utbildning på UHRs webbplats https://www.uhr.se/studier-och-antagning/Hogskoleprovet/ .

Senast uppdaterad: 2022-06-15