"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ekonomienheten

Ekonomienheten är en del av universitetsförvaltningen och utvecklar universitetets ekonomiadministrativa process, tillhandahåller och underhåller ekonomisystemet samt ansvarar för dess långsiktiga utveckling.

Enheten upprättar bokslut enligt god redovisningssed och upprätthåller god intern kontroll och god redovisningskompetens. Utifrån interna och externa krav ska enheten utarbeta underlag till beslut och ekonomisk uppföljning samt erbjuda service och expertstöd till alla nivåer inom universitetet.

Kontaktinformation

Ekonomienheten
Umeå universitet
901 87 Umeå

Besöksadress
Förvaltningshuset, västra flygeln, plan 3

Tel: 090-786 50 00

ea@umu.se

Faktureringsinformation

Fakturor från svensk leverantör

Från 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig upphandling faktureras med elektronisk faktura. Läs mer om lagkravet angående elektroniska fakturor på DIGG.

Observera att PDF-fakturor inte är ett giltigt format.

För e-handels order ska ordernummer anges i fakturans orderreferensfält. Universitetets inköpsordernummer genereras vid elektronisk beställning till leverantören. Det anges i följande format: IN123456-1

PEPPOL

Elektroniska fakturor kan skickas via PEPPOL-nätverket.
Elektronisk adress: 0007:2021002874. 

GLN: 7350095720424

Svefaktura

E-fakturor kan också skickas genom Pagero AB:s VAN-tjänst för att ta emot e-fakturor. Identitetsbegrepp för universitetet i fakturaväxeln är vårt organisationsnummer 2021002874. Beställarreferens ska anges i fältet "Er referens" (Referensfält 1 enligt Svefaktura- terminologi).

EDI

För fulltextfaktura vänligen skicka ett mail till raindance@umu.se för överenskommelse om anslutning.

Leverantörsportal

Möjlighet finns att registrera E-fakturor direkt via vår leverantörsportal.

I de fall fakturor inte kan skickas elektroniskt (avtal som tecknats före 1 april 2019) ska pappersfakturor märkas med beställarens fakturaadress:

Umeå universitet
PG1099
737 84 FAGERSTA

Referenskod är obligatorisk och ska anges i ett av nedanstående format.

1. Som en alfanumerisk kod bestående av sju (7) positioner: 1234ABC
2. Som en numerisk kod bestående av fyra (4) positioner: 1234.

Leverantör till Umeå universitet uppmanas att alltid fråga efter referenskod vid beställning/motsvarande.

Umeå universitets organisationsnummer: 202100-2874.

Om inget annat avtalats ska betalningsvillkoret vara 30 dagar efter mottagen, korrekt faktura och godkänd leverans.

Fakturor från utländsk leverantör

Vi ser helst att fakturan skickas direkt från leverantören som en PDF till följande e-post adress: invoice.pg1100@kollektor.no

Samtliga utländska fakturor och övriga försändelser, t.ex. följesedel, påminnelse/krav etc., ska märkas med beställarens leveransadress:

Umeå University
Department/unit
PG1100
S-737 84 FAGERSTA
SWEDEN

Referenskod är obligatorisk och ska anges i ett av nedanstående format.

1. Som en alfanumerisk kod bestående av sju (7) positioner: 1234ABC
2. Som en numerisk kod bestående av fyra (4) positioner: 1234.

Umeå universitets VAT-nummer: SE202100287401

För våra leverantörer

Information för våra leverantörer om fakturering med mera.

För våra kunder

Ekonomisk information för våra kunder.

För blivande leverantörer

Information för blivande leverantörer om inköp och upphandling.

Anställda medarbetare

Anneli Niemi
Telefon
090-786 89 88
Birgitta Berglund
Telefon
090-786 51 68
Christina Adolfsson
Telefon
090-786 51 78

Ekonomienhetens uppdrag är att hantera universitetets centrala ekonomiadministration, ekonomisystemet samt upphandling. I mina arbetsuppgifter ingår även hantering av stiftelser och testamenten.

Christina Andreasson
Telefon
090-786 70 42
Daniel Wahlström
Telefon
090-786 75 14
Fredrik Tobiasson
Telefon
090-786 59 50
Frida Johansson
Telefon
090-786 80 52
Jan-Olof Johansson
Telefon
090-786 70 47
Maja Ingo
Telefon
090-786 61 49

Systemadministratör på Ekonomienheten (EA).

Marica Sjöman
Telefon
090-786 71 05
Niclas Jonsson
Telefon
090-786 68 68
Peter Nordin
Telefon
090-786 55 91
Pia Lundin
Telefon
090-786 59 91
Åsa Emanuelsson
Telefon
090-786 76 01