Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Ekonomienheten

Ekonomienheten är en del av universitetsförvaltningen och utvecklar universitetets ekonomiadministrativa process, tillhandahåller och underhåller ekonomisystemet samt ansvarar för dess långsiktiga utveckling.

Enheten upprättar bokslut enligt god redovisningssed och upprätthåller god intern kontroll och god redovisningskompetens. Utifrån interna och externa krav ska enheten utarbeta underlag till beslut och ekonomisk uppföljning samt erbjuda service och expertstöd till alla nivåer inom universitetet.

Kontaktinformation

Ekonomienheten
Umeå universitet
901 87 Umeå

Besöksadress
Förvaltningshuset, västra flygeln, plan 3

Tel: 090-786 50 00

ea@umu.se

För våra leverantörer
För våra leverantörer

Information för våra leverantörer om fakturering med mera.

För våra kunder
För våra kunder

Ekonomisk information för våra kunder.

För blivande leverantörer
För blivande leverantörer

Information för blivande leverantörer om inköp och upphandling.

Anställda medarbetare

Christina Andreasson, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 70 42
Daniel Wahlström, systemadministratör
Telefon
090-786 75 14
Fredrik Tobiasson, systemadministratör
Telefon
090-786 59 50
Frida Johansson, systemadministratör
Telefon
090-786 80 52
Jan-Olof Johansson, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 70 47
Joakim Strandberg, it-systemadministratör
Telefon
090-786 68 50
Kristina Strindlund, biträdande enhetschef
Telefon
090-786 69 61
Marica Sjöman, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 71 05
Marie Sundström, e-handelssamordnare
Telefon
090-786 58 51
Peter Nordin, systemadministratör
Telefon
090-786 55 91
Pia Lundin, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 59 91