"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

För våra leverantörer

Umeå universitet ser främst att ni skickar fakturan i elektroniskt format till oss. I första hand vill vi att ni överför den elektroniska fakturan via PEPPOL. För att fakturaprocessen ska fungera så smidigt som möjligt och våra betalningar ska göras på förfallodagen, ber vi er ta del av nedanstående information innan ni fakturerar oss.

Faktureringsinformation

Fakturor från svensk leverantör

Från 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig upphandling faktureras med elektronisk faktura. Läs mer om lagkravet angående elektroniska fakturor på DIGG.

Observera att PDF-fakturor inte är ett giltigt format.

För e-handels order ska ordernummer anges i fakturans orderreferensfält. Universitetets inköpsordernummer genereras vid elektronisk beställning till leverantören. Det anges i följande format: IN123456-1

PEPPOL

Elektroniska fakturor kan skickas via PEPPOL-nätverket.
Elektronisk adress: 0007:2021002874. 

GLN: 7350095720424

Svefaktura

E-fakturor kan också skickas genom Pagero AB:s VAN-tjänst för att ta emot e-fakturor. Identitetsbegrepp för universitetet i fakturaväxeln är vårt organisationsnummer 2021002874. Beställarreferens ska anges i fältet "Er referens" (Referensfält 1 enligt Svefaktura- terminologi).

Leverantörsportal

Möjlighet finns att registrera E-fakturor direkt via vår leverantörsportal.

I de fall fakturor inte kan skickas elektroniskt (avtal som tecknats före 1 april 2019) ska pappersfakturor märkas med beställarens fakturaadress:

Umeå universitet
PG1099
737 84 FAGERSTA

Referenskod är obligatorisk och ska anges i ett av nedanstående format.

1. Som en alfanumerisk kod bestående av sju (7) positioner: 1234ABC
2. Som en numerisk kod bestående av fyra (4) positioner: 1234.

Leverantör till Umeå universitet uppmanas att alltid fråga efter referenskod vid beställning/motsvarande.

Umeå universitets organisationsnummer: 202100-2874.

Om inget annat avtalats ska betalningsvillkoret vara 30 dagar efter mottagen, korrekt faktura och godkänd leverans.

Fakturor från utländsk leverantör

Vi ser helst att fakturan skickas direkt från leverantören som en PDF till följande e-post adress: invoice.pg1100@kollektor.no

Samtliga utländska fakturor och övriga försändelser, t.ex. följesedel, påminnelse/krav etc., ska märkas med beställarens leveransadress:

Umeå University
Department/unit
PG1100
S-737 84 FAGERSTA
SWEDEN

Referenskod är obligatorisk och ska anges i ett av nedanstående format.

1. Som en alfanumerisk kod bestående av sju (7) positioner: 1234ABC
2. Som en numerisk kod bestående av fyra (4) positioner: 1234.

Umeå universitets VAT-nummer: SE202100287401

Upphandling

Läs mer om upphandling vid Umeå universitet.

För våra kunder

Ekonomisk information för våra kunder.

För blivande leverantörer

Information för blivande leverantörer om inköp och upphandling.

Kontakt Ekonomienheten

reskontra@umu.se

Senast uppdaterad: 2022-10-26