Hoppa direkt till innehållet
printicon

För våra leverantörer

Umeå universitet hanterar samtliga leverantörsfakturor elektroniskt. Våra leverantörer bör i första hand skicka e-faktura i Sveformat och i andra hand skicka pappersfaktura till vår fakturaadress. För att fakturaprocessen ska fungera så smidigt som möjligt och våra betalningar ska göras på förfallodagen, ber vi er ta del av nedanstående information innan ni fakturerar oss.

Faktureringsinformation

All fakturamottagning och skanning utförs av en extern leverantör, något som ställer specifika krav på fakturornas innehåll och kvalitet.

Fakturor från svensk leverantör
Samtliga svenska fakturor till Umeå universitet ska märkas med beställarens fakturaadress:

Umeå universitet
PG1099
737 84 FAGERSTA

Referenskod är obligatorisk och ska anges i ett av nedanstående format.

1. Som en alfanumerisk kod bestående av sju (7) positioner: 1234ABC
2. Som en numerisk kod bestående av fyra (4) positioner: 1234.

Leverantör till Umeå universitet uppmanas att alltid fråga efter referenskod vid beställning/motsvarande!

Umeå universitets organisationsnummer: 202100-2874.

Om inget annat avtalats ska betalningsvillkoret vara 30 dagar efter mottagen, korrekt faktura och godkänd leverans.

Fakturor från utländsk leverantör
Samtliga utländska fakturor och övriga försändelser, t.ex. följesedel, påminnelse/krav etc., ska märkas med beställarens leveransadress:

Umeå universitet
Namn på institution/enhet
901 87 Umeå

Umeå universitets VAT-nummer: SE202100287401

Elektronisk faktura (E-faktura) till Umeå universitet

Som leverantör till Umeå universitet kan du effektivisera din fakturahanteringsprocess genom att skicka elektroniska leverantörsfakturor till oss. Förutom att spara på porto och brevpapper gör du även en insats för miljön.

Om du är intresserad av att skicka E-faktura till Umeå universitet är du välkommen att kontakta Göran Bergmark för vidare diskussion.

Möjlighet finns alltid att registrera dina E-fakturor direkt via Pagero AB.

Upphandling

Läs mer om upphandling vid Umeå universitet.

För våra kunder
För våra kunder

Ekonomisk information för våra kunder.

För blivande leverantörer
För blivande leverantörer

Information för blivande leverantörer om inköp och upphandling.

Kontakt Ekonomienheten

reskontra@umu.se