"False"
Skip to content

Students who have not changed their password since 7 May cannot log in to the student web. Read about how to change your password.

printicon
Main menu hidden.

Reports and popular science

The results on the effects of climate change are of great interest to the public. Authorities working with marine environment-related issues receive support and advice through EcoChange, and through the reference group have a great opportunity to influence the operations and direction of EcoChange.

Reports

DNA-streckkodning för övervakning av diversitet och utbredning av växtplankton, mikrozooplankton och bakterieplankton i kust och hav.
Manual Swedish Agency for Marine and Water Management.

DNA extraction protocol for DNA-metabarcoding of marine phytoplankton using Zymobiomics DNA minprep kit (Zymo Research; D4300).
Andersson et al. 2022.

Våtmarker som fiskevårdsåtgärd vid kusten.
Stockholms universitets Östersjöcentrum report 1/2020. in Swedish.

Tiaminbrist i Östersjöområdet.
Samuel Hylander et al. Swedish Institute for the Marine Environment report 2020:07. In Swedish.

EcoChange 2019.
Annual report. Editor: Kristina Viklund

Monitoring of dissolved organic matter in marine Swedish waters – needs and methodology.
Brugel, S., Andersson, A. Umeå University March 2016.

Bacterioplankton growth.
HELCOM Baltic Sea Environment Fact Sheets. Huseby, S., Wikner, J. 2019.

EcoChange 2018.
Annual report. Editor: Kristina Viklund.


Popular science articles (in Swedish)

Jakten på det okända - om farliga kemikalier i havsmiljön.
Havsutsikt 2/2021. Andriy Rebryk, Peter Haglund, Umeå universitet.

Samspel i mikrobernas värld.
Havsutsikt 1/2021. Eva Sörenson and Catherine Legrand.

Tiamin – en livsnödvändig bristvara i Östersjön.
Forskning.se november 2020. Samuel Hylander m.fl., Linnéuniversitetet.

Kolet forskarna glömde.
Havsutsikt 2/2017. Johan Wikner, Umeå universitet.

Kan klimatförändringar ge mer kvicksilver i fisk?
Havsutsikt 1/2017. Erik Björn och Sofi Jonsson, Umeå universitet.

Ett ekosystem i ständig förändring.
Havsutsikt 2/2014. Agneta Andersson, Umeå universitet.

Fiskens roll i ekosystemet - vem äter vem?
Havsutsikt 2/2013. Pär Byström, Umeå universitet.

Gäddors lek engagerar många.
Havsutsikt 2/2013. Jonas Nilsson och Per Larsson, Linnéuniversitetet.

Latest update: 2023-08-10