Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rapporter och populärvetenskapliga artiklar

Att låta samhället ta del av forskningsresultaten från EcoChange är en viktig del av verksamheten inom programmet. Resultaten kring vad klimatförändringarna får för effekter är av stort intresse för allmänheten. Myndigheter som arbetar med havsmiljörelaterade frågor får via EcoChange stöd och råd, och har via referensgruppen stor möjlighet att påverka verksamheten och inriktningen inom EcoChange.

Rapporter

Våtmarker som fiskevårdsåtgärd vid kusten.
Stockholms universitets Östersjöcentrum rapport 1/2020.

Tiaminbrist i Östersjöområdet.
Samuel Hylander m.fl. Havsmiljöinstitutet rapport 2020:07.

EcoChange 2019
Årsrapport. Redaktör: Kristina Viklund

Monitoring of dissolved organic matter in marine Swedish waters – needs and methodology.
Brugel, S., Andersson, A. Umeå University March 2016.

Bacterioplankton growth.
HELCOM Baltic Sea Environment Fact Sheets. Huseby, S., Wikner, J. 2019.

EcoChange 2018
Årsrapport. Redaktör: Kristina Viklund.

Artiklar i populärvetenskapliga tidskrifter

Jakten på det okända - om farliga kemikalier i havsmiljön. Havsutsikt 2/2021. Författare: Andriy Rebryk, Peter Haglund, Umeå universitet.

Samspel i mikrobernas värld. Havsutsikt 1/2021. Eva Sörenson, Catherine Legrand.

Tiamin – en livsnödvändig bristvara i Östersjön. Forskning.se november 2020. Samuel Hylander m.fl., Linnéuniversitetet.

Gäddans hemliga beteende - avgörande kunskap skyddar unika bestånd. Havsutsikt 2/2020. Författare: Petter Tibblin och Oscar Nordahl, Linnéuniversitetet.

DNA-streckkodning kompletterar traditionell planktonanalys.
Artikel på webbsajten Sveriges vattenmiljö. Publicerad 2020-06-18.

Havets dolda andetag. Havsutsikt 2/2019. Kevin Vikström och Johan Wikner, Umeå universitet.

Hushåll, avlopp och svårfångade kemikalier. Havsutsikt 1/2019. Mats Tysklind och Jerker Fick, Umeå universitet.

Kolet forskarna glömde.
Havsutsikt 2/2017. Författare: Johan Wikner, Umeå universitet.

Kan klimatförändringar ge mer kvicksilver i fisk?
Havsutsikt 1/2017. Författare: Erik Björn och Sofi Jonsson, Umeå universitet.

Kaffefilter orsakar dioxinlarm.
Havet1988. Havsmiljöinstitutet, 2017. Författare: Mats Tysklind.

Ett ekosystem i ständig förändring.
Havsutsikt 2/2014. Författare: Agneta Andersson, Umeå universitet.

Fiskens roll i ekosystemet - vem äter vem?
Havsutsikt 2/2013. Författare: Pär Byström, Umeå universitet.

Gäddors lek engagerar många.
Havsutsikt 2/2013. Författare: Jonas Nilsson och Per Larsson, Linnéuniversitetet.

Miljögifter och klimatförändringar.
Havsutsikt 3/2012. Författare: Mats Tysklind och Peter Haglund.