Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Rapporter och populärvetenskapliga artiklar

Att låta samhället ta del av forskningsresultaten från EcoChange är en viktig del av verksamheten inom programmet. Resultaten kring vad klimatförändringarna får för effekter är av stort intresse för allmänheten. Myndigheter som arbetar med havsmiljörelaterade frågor får via EcoChange stöd och råd, och har via referensgruppen stor möjlighet att påverka verksamheten och inriktningen inom EcoChange.

Reportage

Inom EcoChange produceras vetenskap inom en mängd olika områden, alla med hav och klimat som fokus. Här beskrivs delar av forskningen på ett populärvetenskapligt sätt, tillgängligt för alla. Möt människorna, läs om resultaten.
Djupdykning i födoväven
Djupdykning i födoväven

Klimatförändringarna gör den marina födoväven mindre effektiv. EcoChange undersöker effekterna av det.

Oro för Östersjöns framtid
Oro för Östersjöns framtid

Klimatförändringarna kan få negativa effekter på Östersjön. Det oroar forskarna inom EcoChange.

Från forskning till praktisk handling
Från forskning till praktisk handling

Åke Bengtsson, styrelseledamot inom EcoChange, ser vikten av kopplingen mellan myndigheter och forskning.

Gäddor som anpassar sig
Gäddor som anpassar sig

Anpassningsförmåga kan bli avgörande för Östersjögäddans överlevnad.

Läkemedelsrester i Östersjön
Läkemedelsrester i Östersjön

Läkemedelsrester finns överallt i Östersjön. I vattnet hittas en blandning av våra vanligaste mediciner.

Unika gäddpopulationer
Unika gäddpopulationer

Gäddor visar vägen för klimatanpassad förvaltning.

Komplex, ineffektiv födoväv
Komplex, ineffektiv födoväv

Ökat inflöde av löst organiskt kol gör den marina födoväven mindre effektiv.

Tiaminbrist i havet
Tiaminbrist i havet

Förändringar i växtplanktonsamhället kan förklara varför vitaminbrist uppstår bland toppredatorer.

Kolets väg in i födoväven
Kolets väg in i födoväven

Forskare har följt kolets väg från land till hav, och in i den marina födoväven.

Film: Om kvicksilver i Östersjön
Om kvicksilver i Östersjön

Erik Björn, forskare vid Umeå universitet, studerar kvicksilver i Östersjöns ekosystem (på engelska).

Bakterier påvisar störningar
Bakterier påvisar störningar

Bakteriesamhällenas sammansättning ger viktig information om störningar i havsmiljön.

Känsliga Östersjöbakterier
Känsliga Östersjöbakterier

Bakteriesamhällena i Östersjön är känsliga för miljöstörningar, och kommer att förändras.