"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rapporter och populärvetenskapliga artiklar

Vad klimatförändringarna får för effekter är av stort intresse för allmänheten. Myndigheter som arbetar med havsmiljörelaterade frågor får via EcoChange stöd och råd, och har via referensgruppen stor möjlighet att påverka verksamheten och inriktningen inom EcoChange.

Rapporter

DNA-streckkodning för övervakning av diversitet och utbredning av växtplankton, mikrozooplankton och bakterieplankton i kust och hav.
Manual Havs- och vattenmyndigheten.

DNA extraction protocol for DNA-metabarcoding of marine phytoplankton using Zymobiomics DNA minprep kit (Zymo Research; D4300).
Andersson et al. 2022

Våtmarker som fiskevårdsåtgärd vid kusten.
Stockholms universitets Östersjöcentrum rapport 1/2020.

Tiaminbrist i Östersjöområdet.
Samuel Hylander m.fl. Havsmiljöinstitutet rapport 2020:07.

EcoChange 2019
Årsrapport. Redaktör: Kristina Viklund

Monitoring of dissolved organic matter in marine Swedish waters – needs and methodology.
Brugel, S., Andersson, A. Umeå University March 2016.

Bacterioplankton growth.
HELCOM Baltic Sea Environment Fact Sheets. Huseby, S., Wikner, J. 2019.

EcoChange 2018
Årsrapport. Redaktör: Kristina Viklund.

Artiklar i populärvetenskapliga tidskrifter

Metylkvicksilver i det syrefria havet. Havsutsikt 2/2022. Författare: Erik Björn.

Mikrobernas dolda värld. Havsutsikt 2/2022. Författare: Carina Bunse, Jarone Pinhassi, Daniel Lundin.

Jakten på det okända - om farliga kemikalier i havsmiljön. Havsutsikt 2/2021. Författare: Andriy Rebryk, Peter Haglund, Umeå universitet.

Samspel i mikrobernas värld. Havsutsikt 1/2021. Eva Sörenson, Catherine Legrand.

Tiamin – en livsnödvändig bristvara i Östersjön. Forskning.se november 2020. Samuel Hylander m.fl., Linnéuniversitetet.

Gäddans hemliga beteende - avgörande kunskap skyddar unika bestånd. Havsutsikt 2/2020. Författare: Petter Tibblin och Oscar Nordahl, Linnéuniversitetet.

DNA-streckkodning kompletterar traditionell planktonanalys.
Artikel på webbsajten Sveriges vattenmiljö. Publicerad 2020-06-18.

Havets dolda andetag. Havsutsikt 2/2019. Kevin Vikström och Johan Wikner, Umeå universitet.

Hushåll, avlopp och svårfångade kemikalier. Havsutsikt 1/2019. Mats Tysklind och Jerker Fick, Umeå universitet.

Kolet forskarna glömde.
Havsutsikt 2/2017. Författare: Johan Wikner, Umeå universitet.

Kan klimatförändringar ge mer kvicksilver i fisk?
Havsutsikt 1/2017. Författare: Erik Björn och Sofi Jonsson, Umeå universitet.

Kaffefilter orsakar dioxinlarm.
Havet1988. Havsmiljöinstitutet, 2017. Författare: Mats Tysklind.

Ett ekosystem i ständig förändring.
Havsutsikt 2/2014. Författare: Agneta Andersson, Umeå universitet.

Fiskens roll i ekosystemet - vem äter vem?
Havsutsikt 2/2013. Författare: Pär Byström, Umeå universitet.

Gäddors lek engagerar många.
Havsutsikt 2/2013. Författare: Jonas Nilsson och Per Larsson, Linnéuniversitetet.

Miljögifter och klimatförändringar.
Havsutsikt 3/2012. Författare: Mats Tysklind och Peter Haglund.

Senast uppdaterad: 2024-01-30