Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Rapporter och populärvetenskapliga artiklar

Att låta samhället ta del av forskningsresultaten från EcoChange är en viktig del av verksamheten inom programmet. Resultaten kring vad klimatförändringarna får för effekter är av stort intresse för allmänheten. Myndigheter som arbetar med havsmiljörelaterade frågor får via EcoChange stöd och råd, och har via referensgruppen stor möjlighet att påverka verksamheten och inriktningen inom EcoChange.