Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Educational Research in Sport, Advanced level, 15 Credits

Swedish name: Fördjupningskurs i idrottspedagogisk forskning

This syllabus is valid: 2017-11-27 and until further notice

Course code: 2IP016

Credit points: 15

Education level: Second cycle

Main Field of Study and progress level: Sport Education: Second cycle, has only first-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Education

Revised by: Head of Department of Education, 2017-11-20

Literature

Valid from: 2017 week 48

Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod
Alvesson M., Sköldberg K.
2. uppl : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 598 s. :
ISBN: 9789144046150
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Methodology and epistemology for social science : selected papers
Campbell Donald Thomas, Overman E. Samuel
Chicago : University of Chicago Press : 1988 : 609 s. :
ISBN: 0-226-09248-8
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
Vetenskapsrådet : 2002 :
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
Mandatory

Åsberg Rodney
Ontologi, epistemologi och metodologi : en kritisk genomgång av vissa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser
Rev. uppl. : Göteborg : Institutionen för pedagogik och didaktik : 2001 : 80, 7 s. :
Mandatory

Åsberg Rodney
Det finns inga kvalitativa metoder - och inga kvantitativa heller för den delen: Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik
Forskning i Sverige. Årgång 6, nr 4, s. 270-292. : 2001 :
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiqk_Ok4-_UAhUkEpoKHRATCJYQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ida.liu.se%2F~729A94%2Fmtrl%2Faasberg.pdf&usg=AFQjCNHU7Jh5UlkxXpWzVIwFWgzFpNBgjQ&cad=rja
Mandatory