Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Social politics, Welfare and Social Problems, 7.5 Credits

Swedish name: Socialpolitik, välfärd och sociala problem

This syllabus is valid: 2021-06-07 and until further notice

Course code: 2SA158

Credit points: 7.5

Education level: First cycle

Main Field of Study and progress level: Social Work: First cycle, has only upper-secondary level entry requirements

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Social Work

Revised by: Head of Department of Social Work, 2021-05-27

Required Knowledge

Mathematics 2a/2b/2c, Civics 1b/1a1+1a2, or Mathematics B, Civics A

Literature

Valid from: 2021 week 23

Bergh Andreas
Den kapitalistiska välfärdsstaten
Fjärde upplagan : 2015 : 194 sidor :
ISBN: 9789144104690
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Överutnyttjandediskursen - En innehålls-och konsekvensanalys av diskursen kring överutnyttjande av sjukförsäkringen
Hermansson A, Johnsson B
Arbetsliv i omvandling, (9), 1-46. : 2007 :
Mandatory

Joyce Patrick
Integrationspolitik och arbetsmarknad en översikt av integrationsåtgärder i Sverige 1998-2014.
Delmi 2015:3 : 2015 :
Delmi
Mandatory

Nygård Mikael
Socialpolitik i Norden : en introduktion
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 295 s. :
ISBN: 9789144086699
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Perspektiv på sociala problem
Meeuwisse Anna, Swärd Hans
2. omarb. utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 372 s. :
ISBN: 9789127134287 (inb.)
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Lönsamt arbete : familjeansvarets fördelning och konsekvenser : forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet
Boye Katarina, Nermo Magnus
Stockholm : Fritze : 2014 : 281 s. :
Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
ISBN: 9789138241080
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Wimark Thomas
Boendesegregation I Sverige – en översikt av det aktuella forskningsläget.
Bostad2030.se : 2018 :
Bostad2030.se
Mandatory

SVERIGES STADSMISSIONERS FATTIGDOMSRAPPORT
Sveriges stadsmissioner : 2019 :
SVERIGES STADSMISSIONERS FATTIGDOMSRAPPORT 2019
Mandatory

Levnadsförhållanden 1980-2016 – ett urval av indikatorer
SCB, Statistiska centralbyrån : 2018 :
LEVNADSFÖRHÅLLANDEN 2018:1
Mandatory

Tössebro J
Scandinavian disability policy: From deinstitutionalisation to non-discrimination and beyond
Alter, 10(2), 111-123 : 2016 :
Mandatory