"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Agneta Bränberg

Agneta Bränberg

Contact

Works at

Affiliation
Location
X, Håken Gullessons väg 20, Teknikhuset, TB313 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Affiliation
Affiliated as associate professor at Centre for Educational Development
Location
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 90187 Umeå
Skriftserie från Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), 2023:1
Skriftserie från Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), 2022:1
Bränberg, Agneta; Winka, Katarina
Universitetspedagogiska konferensen 2021: den goda utbildningsmiljön 2.1, Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2021 : 3-3
Bränberg, Agneta; Winka, Katarina
Lund: Studentlitteratur AB 2020
Bränberg, Agneta; Holmgren, Ulf; Wester, Maria
NU2020, 7-9 oktober, 2020, digital konferens
Holmgren, Ulf; Bränberg, Agneta; Wester, Maria
nu2020: Abstractbok : 207-208
Winka, Katarina; Bränberg, Agneta; Bek, Anders; et al.
Bidrag från 7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Luleå tekniska universitet 2019 : 54-57
Bränberg, Agneta; Häggström, Fredrik; Moström, Annika
5:e Utvecklingskonferensen för ingenjörsutbildningar: Proceedings, Uppsala: Uppsala universitet 2015 : 51-55
Bränberg, Agneta; Holmgren, Ulf
NU2014: Abstracts : 73-73
Bränberg, Agneta; Holmgren, Ulf; Christensen, Bent; et al.
Studentlitteratur 2013
Bränberg, Agneta; Holmgren, Ulf; Gulliksson, Håkan
4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges Ingenjörsutbildningar : 9-11
Bränberg, Agneta; Holmgren, Ulf; Gulliksson, Håkan
Reformation, revolution, evolution: universitetslärandet ur ett tidsperspektiv : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet 2013 : 123-138
Bränberg, Agneta; Winka, Katarina
Reformation, revolution, evolution: universitetslärandet ur ett tidsperspektiv : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet 2013 : 97-106
Hassan, Osama; Bränberg, Agneta
Ett universitet i tiden: universitetspedagogiska konferensen 2013 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet 2013 : 15-18
Pålsson, Johan; Jalkanen, Ville; Holmgren, Ulf; et al.
3e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. 30 november-1 december 2011 : 112-116
Bränberg, Agneta; Holmgren, Ulf
Undervisning på tvären: student- och lärarerfarenheter : den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet 2010 : i-x
Bränberg, Agneta
Undervisning på tvären: student- och lärarerfarenheter : den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet 2010 : 93-104
Johansson, Dan; Bränberg, Agneta
Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet 2008 : 41-53
Bränberg, Agneta; Holmgren, Ulf
Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet 2008 : 189-199
Jonsson, Ulf; Bränberg, Agneta; Bergström, Peter