Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Agneta Bränberg

Agneta Bränberg

Inom elektronik är mitt fokus på analog elektronik och som högskolepedagogisk utvecklare ligger min profil inom problembaserat lärande. 
Jag meriterades som Excellent lärare vid Umeå Universitet 2015.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
X, Håken Gullessons väg 20, Teknikhuset, TB313 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
Plats
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 90187 Umeå
2020
Lund: Studentlitteratur AB 2020
Bränberg, Agneta; Holmgren, Ulf; Wester, Maria
2020
NU2020, 7-9 oktober, 2020, digital konferens
Holmgren, Ulf; Bränberg, Agneta; Wester, Maria
2020
nu2020: Abstractbok : 207-208
Winka, Katarina; Bränberg, Agneta; Bek, Anders; et al.
2019
Bidrag från 7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Luleå tekniska universitet 2019 : 54-57
Bränberg, Agneta; Häggström, Fredrik; Moström, Annika
2015
5:e Utvecklingskonferensen för ingenjörsutbildningar: Proceedings, Uppsala: Uppsala universitet 2015 : 51-55
Bränberg, Agneta; Holmgren, Ulf
2013
Studentlitteratur 2013
Bränberg, Agneta; Holmgren, Ulf; Gulliksson, Håkan
2013
4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges Ingenjörsutbildningar : 9-11
Bränberg, Agneta; Holmgren, Ulf; Gulliksson, Håkan
2013
Reformation, revolution, evolution: universitetslärandet ur ett tidsperspektiv, Umeå: Umeå universitet 2013 : 123-138
Bränberg, Agneta; Winka, Katarina
2013
Reformation, revolution, evolution: universitetslärandet ur ett tidsperspektiv, Umeå: Umeå universitet 2013 : 97-106
Hassan, Osama; Bränberg, Agneta
2013
Umeå: Umeå universitet 2013
Pålsson, Johan; Jalkanen, Ville; Holmgren, Ulf; et al.
2011
3e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. 30 november-1 december 2011 : 112-116
Bränberg, Agneta; Holmgren, Ulf
2009
Undervisning på tvären: student och lärarerfarenheter : den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009 : konferensrapport, Umeå: 2009 : i-x
Bränberg, Agneta
2009
Undervisning på tvären: student och lärarerfarenheter : den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet 2009 : 93-104
Johansson, Dan; Bränberg, Agneta
2007
Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007, Umeå: Umeå Universitet, Universitetspedagogiskt centrum 2007 : 41-54
Bränberg, Agneta; Holmgren, Ulf
2007
Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet 2007 : 189-200
Jonsson, Ulf; Bränberg, Agneta; Bergström, Peter