Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Anders Ringnér

Anders Ringnér

I'm an associated researcher at the Department of Nursing. Clinically, I work as a children's nurse at the Barn 2 general paediatric ward at Umeå University Hospital.

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Affiliated as research fellow at Department of Nursing
Location
vårdvetarhuset, Hus A, plan 5 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Comprehensive Child and Adolescent Nursing
Neyra Marklund, Isabel; Rullander, Anna-Clara; Lindberg, Karolina; et al.
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 42, (6) : 549-554
Molin, Jenny; Vestberg, Maria; Lövgren, Anna; et al.
Cancer Nursing, Wolters Kluwer 2021, Vol. 44, (2) : 171-172
Ringnér, Anders; Olsson, Cecilia
European Journal of Oncology Nursing, Elsevier 2021, Vol. 51
Ringnér, Anders; Olsson, Cecilia; Eriksson, Emma; et al.
Övergångar i hälso- och sjukvård: ett livsloppsperspektiv och organisatoriska aspekter, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 123-140
Ringnér, Anders; Tiberg, Irén
International Journal of Mental Health Nursing, John Wiley & Sons 2020, Vol. 29, (6) : 1192-1201
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Ringnér, Anders; et al.
Cancer Nursing, Wolters Kluwer 2020, Vol. 44, (6) : 499-508
Olsson, Cecilia; Eklund, Anna Josse; Larsson, Maria; et al.
International Journal of Mental Health Nursing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 28, (1) : 7-21
Lindgren, Britt-Marie; Ringnér, Anders; Molin, Jenny; et al.
International Journal of Mental Health Nursing, Australian College of Mental Health Nurses Inc. 2019, Vol. 28, (2) : 551-559
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Ringnér, Anders; et al.
International Journal of Mental Health Nursing, Australian College of Mental Health Nurses Inc. 2018, Vol. 27, (6) : 1698-1708
Molin, Jenny; Lindgren, Britt-Marie; Graneheim, Ulla Hällgren; et al.
Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, Elsevier 2018, Vol. 42 : E97-E102
Olsson, Cecilia; Björk, Maria; Ringnér, Anders
Musculoskeletal Care, John Wiley & Sons 2017, Vol. 15, (1) : 23-35
Minnock, Patricia; Ringnér, Anders; Bresnihan, Barry; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2017, Vol. 7, (8)
Molin, Jenny; Lindgren, Britt-Marie; Hällgren Graneheim, Ulla; et al.
BMC Pregnancy and Childbirth, Vol. 16
Carlsson, Tommy; Melander Marttala, Ulla; Mattsson, Elisabeth; et al.
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, Vol. 23, (9-10) : 595-604
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Ringnér, Anders; et al.
Sårmagasinet, (4) : 21-23
Ringnér, Anders
BMC Nursing, BioMed Central 2015, Vol. 14
Ringnér, Anders; Björk, Maria; Olsson, Cecilia; et al.
European Journal of Oncology Nursing, Elsevier 2015, Vol. 19, (3) : 318-324
Ringnér, Anders; Karlsson, Stig; Hällgren Graneheim, Ulla
Dagens Medicin
Ringnér, Anders; Olofsson, Birgitta
Nurse Education in Practice, Elsevier 2014, Vol. 14, (2) : 102-105
Olsson, Cecilia; Ringnér, Anders; Borglin, Gunilla
NOPHO/NOBOS Annual Meeting: Programme and Abstract Book : 98-
Ringnér, Anders
Umeå University medical dissertations, 1569
Ringnér, Anders
Barnbladet, Vol. 38, (6) : 32-33
Ringnér, Anders
Journal of Family Nursing, Vol. 19, (1) : 29-52
Ringnér, Anders; Öster, Inger; Björk, Maria; et al.
Nordisk sygeplejeforskning, Vol. 3, (4) : 300-312
Rydmell, Linda; Ringnér, Anders; Lagerfors, Camilla; et al.
Pågående omvårdnadsforskning: en guldgruva för säker patientvård
Ringnér, Anders
Journal of Pediatric Oncology Nursing, Vol. 28, (4) : 244-251
Ringnér, Anders; Jansson, Lilian; Hällgren Graneheim, Ulla
Journal of Pediatric Oncology Nursing, Vol. 28, (1) : 34-42
Ringnér, Anders; Jansson, Lilian; Hällgren Graneheim, Ulla
European Multidisciplinary Cancer Congress, 23-27 September 2011, Stockholm, Sweden
Ringnér, Anders; Jansson, Lilian; Hällgren Graneheim, Ulla
Nordic Society of Pediatric Oncology Nurses. Congress (2010 : Tromsø
Ringnér, Anders
Psycho-Oncology, Vol. 16, (11) : 1003-9
Mattsson, E; Ringnér, Anders; Ljungman, G; et al.

Research projects