"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anders Ringnér

Barnsjuksköterska och docent i omvårdnad. Arbetar på Barn 2 på Norrlands universitetssjukhus. Anknuten som forskare vid institutionen för omvårdnad.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för omvårdnad
Plats

Barnsjuksköterska och docent i omvårdnad. Jag finns oftast på Barn 2 på Norrlands universitetssjukhus och är anknuten som forskare vid institutionen för omvårdnad.

Min forskning handlar främst om livssituationen hos och stöd till föräldrar som har barn med svår sjukdom.

Omvårdnad för barn och unga - på avancerad nivå, Lund: Studentlitteratur AB 2024 : 403-420
Ringnér, Anders; Rullander, Anna-Clara
Comprehensive Child and Adolescent Nursing, Taylor & Francis 2023, Vol. 46, (2) : 114-125
Ringnér, Anders; Björk, Maria; Olsson, Cecilia
Journal of Pediatric Hematology/Oncology Nursing, Sage Publications 2023, Vol. 40, (6) : 400-410
Ringnér, Anders; Björk, Maria; Olsson, Cecilia
Comprehensive Child and Adolescent Nursing, Taylor & Francis 2022, Vol. 45, (3) : 310-319
Neyra Marklund, Isabel; Rullander, Anna-Clara; Lindberg, Karolina; et al.
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 42, (6) : 549-554
Molin, Jenny; Vestberg, Maria; Lövgren, Anna; et al.
Cancer Nursing, Wolters Kluwer 2021, Vol. 44, (2) : 171-172
Ringnér, Anders; Olsson, Cecilia
European Journal of Oncology Nursing, Elsevier 2021, Vol. 51
Ringnér, Anders; Olsson, Cecilia; Eriksson, Emma; et al.
Övergångar i hälso- och sjukvård: ett livsloppsperspektiv och organisatoriska aspekter, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 123-139
Ringnér, Anders; Tiberg, Irén
International Journal of Mental Health Nursing, John Wiley & Sons 2020, Vol. 29, (6) : 1192-1201
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Ringnér, Anders; et al.
Cancer Nursing, Wolters Kluwer 2020, Vol. 44, (6) : 499-508
Olsson, Cecilia; Eklund, Anna Josse; Larsson, Maria; et al.
International Journal of Mental Health Nursing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 28, (1) : 7-21
Lindgren, Britt-Marie; Ringnér, Anders; Molin, Jenny; et al.
International Journal of Mental Health Nursing, Australian College of Mental Health Nurses Inc. 2019, Vol. 28, (2) : 551-559
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Ringnér, Anders; et al.
International Journal of Mental Health Nursing, Australian College of Mental Health Nurses Inc. 2018, Vol. 27, (6) : 1698-1708
Molin, Jenny; Lindgren, Britt-Marie; Graneheim, Ulla Hällgren; et al.
Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, Elsevier 2018, Vol. 42 : E97-E102
Olsson, Cecilia; Björk, Maria; Ringnér, Anders
Musculoskeletal Care, John Wiley & Sons 2017, Vol. 15, (1) : 23-35
Minnock, Patricia; Ringnér, Anders; Bresnihan, Barry; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2017, Vol. 7, (8)
Molin, Jenny; Lindgren, Britt-Marie; Hällgren Graneheim, Ulla; et al.
BMC Pregnancy and Childbirth, Vol. 16
Carlsson, Tommy; Melander Marttala, Ulla; Mattsson, Elisabeth; et al.
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, Vol. 23, (9-10) : 595-604
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Ringnér, Anders; et al.
Sårmagasinet, (4) : 21-23
Ringnér, Anders
BMC Nursing, BioMed Central 2015, Vol. 14
Ringnér, Anders; Björk, Maria; Olsson, Cecilia; et al.
European Journal of Oncology Nursing, Elsevier 2015, Vol. 19, (3) : 318-324
Ringnér, Anders; Karlsson, Stig; Hällgren Graneheim, Ulla
Dagens Medicin
Ringnér, Anders; Olofsson, Birgitta
Nurse Education in Practice, Elsevier 2014, Vol. 14, (2) : 102-105
Olsson, Cecilia; Ringnér, Anders; Borglin, Gunilla
NOPHO/NOBOS Annual Meeting: Programme and Abstract Book : 98-
Ringnér, Anders
Umeå University medical dissertations, 1569
Ringnér, Anders
Barnbladet, Vol. 38, (6) : 32-33
Ringnér, Anders
Journal of Family Nursing, Vol. 19, (1) : 29-52
Ringnér, Anders; Öster, Inger; Björk, Maria; et al.
Nordisk sygeplejeforskning, Vol. 3, (4) : 300-312
Rydmell, Linda; Ringnér, Anders; Lagerfors, Camilla; et al.
Pågående omvårdnadsforskning: en guldgruva för säker patientvård
Ringnér, Anders
European Multidisciplinary Cancer Congress, 23-27 September 2011, Stockholm, Sweden
Ringnér, Anders; Jansson, Lilian; Hällgren Graneheim, Ulla
Journal of Pediatric Oncology Nursing, Vol. 28, (4) : 244-251
Ringnér, Anders; Jansson, Lilian; Hällgren Graneheim, Ulla
Journal of Pediatric Oncology Nursing, Vol. 28, (1) : 34-42
Ringnér, Anders; Jansson, Lilian; Hällgren Graneheim, Ulla
Nordic Society of Pediatric Oncology Nurses. Congress (2010 : Tromsø
Ringnér, Anders
Psycho-Oncology, Vol. 16, (11) : 1003-9
Mattsson, E; Ringnér, Anders; Ljungman, G; et al.
Publicerad: 01 dec, 2022