Skip to content

Åsa Burlin

Coordinator, project at European CBRNE Centre

asa.burlin@umu.se

+46 90 786 59 77 , +46 72 143 36 03

B, våning 7, KBC-huset KBC-huset, Linnaeus väg 6, 90187 UMEÅ