"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Carina Hjelmer

Associate professor in educational work, and ’excellent teacher’ at Umeå University. Research orientation: democracy, gender, class and ethnicity in preschool and school.

Research qualifications: Docent

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Applied Educational Science Section: Floor 4
Location
Naturvetarhuset plan 4, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå
Compare, Routledge 2024, Vol. 54, (2) : 185-202
Alexiadou, Nafsika; Hjelmér, Carina; Laiho, Anne; et al.
En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 72-86
Hjelmér, Carina
En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 57-71
Vretblom, Hanna; Hjelmér, Carina
Stockholm: Skolverket 2021
Hjelmér, Carina
Ämnet som blev: rapporter från den fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete, Umeå: Umeå universitet 2021 : 111-124
Sundström, Johanna; Hjelmér, Carina; Rantala, Anna
Yrkesutbildning på undantag?: Att bryta den låga attraktionskraften, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 357-382
Hjelmér, Carina
Education Inquiry, Routledge 2020, Vol. 11, (2) : 144-158
Hjelmér, Carina
Early years: making it count: abstract book, European Early Childhood Education Research Association 2019 : 215-216
Alexiadou, Nafsika; Hjelmér, Carina; Pihlaja, Päivi; et al.
Stockholm: Skolverket 2019
Hjelmér, Carina
Early childhood education, families and communities: abstract book, European Early Childhood Education Research Association 2018 : 75-75
Hjelmér, Carina
Stockholm: Skolverket 2018
Hjelmér, Carina
Stockholm: Skolverket 2017
Hjelmér, Carina
NERA 45th Congress: Learning and education - material conditions and consequences, 23-25 March Copenhagen
Hjelmér, Carina
Journal of Curriculum Studies, Taylor & Francis 2017, Vol. 49, (2) : 216-234
Hjelmér, Carina; Rosvall, Per-Åke
European Educational Research Journal, Sage Publications 2017, Vol. 16, (4) : 425-439
Rosvall, Per-Åke; Hjelmér, Carina; Lappalainen, Sirpa
NERA 44th Congress: Social Justice, Equality and Solidarity in Education, 9-11 March Helsinki
Hjelmér, Carina
JustEd: 2nd Biennial JustEd Conference: 'Actors for Social Justice in Education' : 8-9 March 2016, University of Helsinki, Helsinki, Finland : Abstracts, Helsinki: University of Helsinki 2016 : 18-19
Rosvall, Per-Åke; Hjelmér, Carina
Förskoletidningen, Vol. 40, (6) : 16-19
Hjelmér, Carina
NERA - Nordic Educational Research Association 2014
Hjelmér, Carina
Fair and competitive?: Critical perspectives on contemporary Nordic schooling, London: Tufnell Press 2014 : 85-102
Hjelmér, Carina; Lappalainen, Sirpa; Rosvall, Per-Åke
the European Conference on Educational Research (ECER), Istanbul, 10-13 september 2013
Hjelmér, Carina
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 50
Hjelmér, Carina
Paper presented at the European Conference on Educational Research (ECER), Berlin, September 13-16, 2011.
Hjelmér, Carina
Young people's influence and democratic education: ethnographic studies in upper secondary schools, London: Tufnell Press 2011 : 52-70
Hjelmér, Carina
Young people's influence and democratic education: ethnographic studies in upper secondary schools, London: Tufnell Press 2011 : 34-51
Hjelmér, Carina
Paper presented at the European Conference on Educational Research (ECER), Helsinki, August 25-27, 2010.
Hjelmér, Carina
Paper presented at the Nordic Educational Research Association’s conference (NERA), Malmö, March 11-13, 2010.
Hjelmér, Carina
Metoder i forsknings- og utviklingsarbeid i utdanning og lærerutdanning: Rapport fra en konferanse mellom Høgskolen i Østfold og Universitetet i Umeå, Halden: Allkopi 2010 : 67-74
Hjelmér, Carina
European Educational Research Journal, Oxford, United Kingdom: Symposium Journals Ltd 2010, Vol. 9, (2) : 245-256
Hjelmér, Carina; Lappalainen, Sirpa; Rosvall, Per-Åke
Paper presented at the NordCrit conference (Nordic Research Network: Critical Perspectives on Young People, Welfare and Education), Halden, June 16-17, 2009.
Hjelmér, Carina; Lappalainen, Sirpa; Rosvall, Per-Åke
Paper presented at the European Conference on Educational Research (ECER), Vienna, September 28-30, 2009.
Hjelmér, Carina; Lappalainen, Sirpa; Rosvall, Per-Åke
Roundtable presented at the Nordic Educational Research Association’s conference (NERA), Copenhagen, March 6-8, 2008.
Hjelmér, Carina; Rosvall, Per-Åke