"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Carina Rönnqvist

Works at

Affiliation
Location
Förvaltningshuset, Plan 5 Umeå universitet, 901 87 Umeå
The Barents region: a transnational history of subarctic Northern Europe, Oslo: Pax 2015 : 304-334
Gubolev, Alexey; Kiselev, Alexey; Rönnqvist, Carina; et al.
Historielärarnas förenings årsskrift, Stockholm: Historielärarnas förening 2013 : 204-207
Rönnqvist, Carina
Stockholm: Forum för levande historia 2012
Rönnqvist, Carina
Facing - Mapping - Bridging Diversity: Foundations of a European Discourse on History Education, Part 2, Schwalbach: Wochenschau Verlag 2011 : 289-318
Lindmark, Daniel; Rönnqvist, Carina
Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, 15
Nordgren, Kenneth; Eliasson, Per; Rönnqvist, Carina
Stockholm: Liber 2009
Rönnqvist, Carina; Markusson Winkvist, Hanna
Monographs on Journal of Research in Teacher Education
Rönnqvist, Carina; Vinterek, Monika
Se skolan: Forskningsmetoder i pedagogiskt arbete
Vinterek, Monika; Rönnqvist, Carina
Historielärarnas förenings årsskrift, Historielärarnas förening 2007 : 88-90
Markusson Winkvist, Hanna; Rönnqvist, Carina
Tänk efter, tänk nytt, tänk om: universitetspedagogisk konferens i Umeå 2-3 mars 2005 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet 2006 : 125-135
Rönnqvist, Carina; Markusson Winkvist, Hanna
Kulturens frontlinjer : skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns norr, 48
Rönnqvist, Carina
Befolkningshistoriska perspektiv: festskrift till Lars-Göran Tedebrand, Umeå: Umeå universitet 2004 : 293-317
Rönnqvist, Carina
Stockholm: Almqvist & Wiksell 2002
Markusson Winkvist, Hanna; Rönnqvist, Carina
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, Sundsvall: Johan Nordlander-sällskapet 2002, Vol. 3-4 : 50-72
Rönnqvist, Carina
Hembygden & världen: festskrift till Ulf Beijbom, Växjö: Svenska Emigrantinstitutet 2002 : 329-344
Rönnqvist, Carina
Historisk Tidskrift, Stockholm: Svenska Historiska Föreningen 2000, (4) : 291-293
Rönnqvist, Carina
Swedishness reconsidered: three centuries of Swedish-American identities, Umeå: Institutionen för nordiska språk 1999 : 91-119
Rönnqvist, Carina
Kulturens frontlinjer : skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns norr, 8
Rönnqvist, Carina

Research groups

Group member
Published: 09 Dec, 2021