Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 21 October 2020)

Skip to content
printicon
Staff photo Carina Rönnqvist

Carina Rönnqvist

Works at

Affiliation
Research coordinator at Umeå School of Education (USE)
Location
Förvaltningshuset, Plan 5 Umeå universitet, 901 87 Umeå
2011
Facing - Mapping - Bridging Diversity: Foundations of a European Discourse on History Education, Part 2, Schwalbach: Wochenschau Verlag 2011 : 289-318
Lindmark, Daniel; Rönnqvist, Carina
2011
Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, 15
2009
Stockholm: Liber 2009
Rönnqvist, Carina; Markusson Winkvist, Hanna
2008
Monographs on Journal of Research in Teacher Education
2008
Se skolan: Forskningsmetoder i pedagogiskt arbete
Vinterek, Monika; Rönnqvist, Carina
2004
Befolkningshistoriska perspektiv: Festskrift till Lars-Göran Tedebrand, Umeå: Umeå universitet 2004 : 293-317
Rönnqvist, Carina
1997
Kulturens frontlinjer : skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns norr, 8
Rönnqvist, Carina